aktyvùs sai̇̃tas

Saitas (1), kuris tuo metu yra pažymėtas (pasirinktas).

Paprastai interneto naršyklė aktyvų saitą kitaip nuspalvina.

current link, current hyperlink, active link, active hyperlink