dokumeñtas  

Bendrąja prasme dokumentas – tai bet kuri informacijos laikymo forma. Informacinėse technologijose dokumentu priimta laikyti kompiuterio programos sukurtų teksto, grafikos arba kitokių žmogui skaityti skirtų duomenų rinkinį, įrašytą į failą.

Dažniausiai vienam dokumentui skiriamas vienas failas, todėl kompiuterio naudotojo požiūriu dokumentas gali būti laikomas failo sinonimu.

Pavyzdžiai: elektroninis dokumentas, grafinis dokumentas, hipertekstinis dokumentas, jungtinis dokumentas, pirminis dokumentas, skaitmeniškai pasirašytas dokumentas, sudėtinis dokumentas, tekstinis dokumentas, užsklęsti dokumentą.

document