JPEG fáilas  
JPEG rinkmenà

Grafikos failas, suglaudintas fotografijai pritaikytu diskrečiuoju kosinusų transformacijos metodu.

Pasiekiamas didelis glaudinimo laipsnis. Dalis informacijos prarandama, tačiau fotografinis vaizdas išlieka realistiškas. Esant glaudinimo santykiui 20:1, vaizdo iškraipymai beveik nepastebimi. Didėjant glaudinimui, iškraipymai didėja. Teigiama, kad esant santykiui 100:1, jie jau aiškiai pastebimi.

JPEG file