mòdulis  

1. Savarankiška programos dalis, į kurią sudėti duomenys ir veiksmai su jais.

Paprastai modulį sudaro dvi dalys: išorinė ir vidinė. Išorinėje dalyje aprašoma sąsaja su išore, vidinėje – duomenų struktūros ir operacijos su jomis. Iš išorės matoma tik išorinė dalis. Taip gaunama abstrakcija sąsajos lygiu.

Pavyzdžiai: kėlusis modulis, objektinis modulis, pirminis modulis, saugumo modulis, vykdomasis modulis.

2. Savarankiškas aparatūros komponentas, kurį galima pakeisti kitu tokias pat funkcijas atliekančiu komponentu.

module