nèrasto tinklãlapio klaidà  

Situacija, kai naršyklė neranda užklausto tinklalapio pagal jo universalųjį adresą.

Ši klaida atsiranda, pavyzdžiui, tada, kai naudotojas surenka neteisingą tinklalapio adresą arba kai tinklalapis pašalintas iš serverio ar perkeltas į kitą vietą. Klaidos kodas – 404. Esant šiai klaidai, rodomas atitinkamas pranešimas apie klaidą.

Dar žr. pranešimas apie nerastą tinklalapį.

404 error