protokòlas  

Taisyklių ir susitarimų rinkinys, apibrėžiantis ryšio ir duomenų perdavimo formatus bei procedūras tarp dviejų ar daugiau kompiuterių arba kitokių įrenginių.

Paprasčiausiu atveju protokolą sudaro ryšio sintaksės, semantikos ir sinchronizavimo taisyklės. Gali būti realizuojamas aparatūrinėmis arba programinėmis priemonėmis.

Protokolų pavyzdžiai: FTP, HTTP, IMAP, IP, „Kermit“ protokolas, LDAP, MIDI, MIME, NNTP, OCSP, POP, PPP, SLIP, SMTP, SSL, TCP-IP.

Pavyzdžiai: baitinis protokolas, bitinis protokolas, maršruto parinkimo protokolas, tinklo protokolas.

protocol