Pagrindiniai žodyno šaltiniai

 

1. Aiškinamasis anglų-lietuvių kalbų kompiuterijos terminų žodynas. Smaltija, 1997.

2. Angļu–latviešu-krievu informatikas vārdnīca. Avots, 2001.

3. Computer Lexikon. Ausg. 2. Microsoft Press, 2001.

4. A Dictionary of Computing. 4-th ed. Oxford University Press, 1997.

5. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Red. kolegija: St. Keinys (vyr. red.), J. Klimavičius, J. Paulauskas, J. Pikčilingis, N. Šližienė, K. Ulvydas, V. Vitkauskas. MELI, 2000.

6. V. Dagienė, G. Grigas. Mokyklinis aiškinamasis informacinių technologijų žodynėlis. Vilnius: TEV, 2003.

7. V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. TEV, 2005.

8. V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. II papildytas leidimas. TEV, 2008.

9. V. Dagys, A. Klupšaitė, A. Žandaris. Informatika ir kompiuterių įranga. Aiškinamasis anglų–lietuvių kalbų terminų žodynėlis. Baltic Amadeus, 1995.

10. A. Freedman. The Computer Desktop Encyclopedia. 2nd ed., Amacom, 1999.

11. FOLDOC. Free Online Dictionary of Computing. http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/

12 K. Gaivenis. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys, LKI, 2002.

13. V. Kairys, A. Kaminskas, Z. Kudirka ir kt. Rusų–lietuvių–anglų kalbų skaičiavimo technikos terminų žodynas, Mintis, 1971.

14. S. Keinys. Dabartinė lietuvių terminologija. LKI, 2005.

15. J. Klimavičius. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija. LKI, 2005.

16. Lietuvių kalbos žodynas. I–XX tomai, 1941–2002.

17. „Linux“ žodynėlis. Smaltija, 2004.

18. Microsoft Computer Dictionary. 4th Editon, Microsoft Press, 1999.

19. W. P. Mikulak. Słownik terminów kompiuterowych angielsko–polski, Benkowski, 2001.

20. K. V. Paulauskas. Aiškinamasis kompiuterijos žodynas. Technologija, 1995.

21. K. V. Paulauskas. Aiškinamasis kompiuterijos santrumpų žodynas. Technologija, 2000.

22. Z. Ploski. Słownik szkolny. Komputer. Internet. Wydawnictwo Europa, 2001.

23. Z. Ploski. Słownik informatyczny. Komputer. Internet. Wydawnictwo Europa, 2003.

24. H. H. Schulze. Computer–English. Ein Fachwörterbuch. Rowolth Taschenbuch Verlag, 2001.

25. Terminoloģijas portāls. http://termini.letonika.lv/

26. R. Valatkaitė, Z. Kudirka (red.). Lietuvių–anglų–rusų–vokiečių kalbų terminų žodynas. Informatika. MII, 1997.

27. V. Valiukėnas ir kt. Aiškinamasis telekomunikacijų terminų žodynėlis. Vilnius, 2004.

28. V. Valiukėnas, P. J. Žilinskas. Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. MELI, 2006.

29. V. Valujavičius, M. Dvorkin. Anglų–lietuvių MS-DOS terminų žodynėlis. Spectrum Lithuania, 1991.

30. V. Žalkauskas. Šiuolaikinių kompiuterių programų ir tinklų žodynas. MELI, 2003.

31. V. Žalkauskas. Microsoft Windows žodynėlis. Smaltija, 2004.

32. V. Žalkauskas. Biuro programų žodynėlis. MELI, 2005.

33. V. Žalkauskas. Informatikos, kompiuterijos ir telekomunikacijų anglų–lietuvių kalbų žodynas. MELI, 2011.

34. В. Дорот, Ф. Новиков. Толковый словарь современной компьютерной лексики. 2-е изд., БХБ, 2001.

35. А. Синклер. Большой толковый словарь компьютерных терминов. БЕЧЕ АСТ, 1998.

36. Э. Пройдаков, Л. Теплицкий. Англо-русский толковый словарь по вычислительной технике, Интернету и программированию. Русская редакция, 2003.
Apie Enciklopedinio kompiuterijos žodyno ir Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlio ankstesnių leidimų elektronines versijas galima paskaityti čia.