UDK ???

           

 

V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. 4-as leidimas. Vilnius: VU MII, 2014.

 

 

Recenzavo Palmira Zemlevičiūtė

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja

 

 

 

 

 

 

 

Žodynas parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, vykdomą pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K), 2012-04-01–2014-09-30.

 

                                                                             © Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, 2014

                                                                             © Valentina Dagienė, 2014

                                                                             © Gintautas Grigas, 2014

                                                                             © Tatjana Jevsikova, 2014Žodynas pateiktas interneto svetainėje „Raštija“.ISBN 978-9986-680-52-9