stãtinis tinklãlapis  

Tinklalapis, kurio visas turinys yra suformuotas pačiame tinklalapyje ir išsiunčiamas skaitytojui nemodifikuotas.

Visi skaitytojai mato tokį pat tinklalapį.

Statiniai tinklalapiai paprastesni negu dinaminiai ir dažniau naudojami. Todėl kai neapibūdinama tinklalapio rūšis (statinis ar dinaminis), laikoma, kad tinklalapis statinis.

Plg. dinaminis tinklalapis.

static web page