Žodyno sandara

Kiekvienam žodyne pateiktam leksiniam vienetui skiriamas atskiras straipsnis. Jį sudaro dvi dalys: antraštė ir aprašas. Aprašas skirstomas į smulkesnes dalis. Apibūdinsime antraštę ir atskiras aprašo dalis, taip pat paaiškinsime vartojamas santrumpas.

Antraštė. Tai leksinis vienetas – antraštinis terminas, žodis arba žodžių junginys. Sinonimai (jei yra) išvardijami atskirose antraštės eilutėse.

Būdvardžiai pateikiami paprasta (neįvardžiuotine) vyriškos giminės forma, o skliaustuose nurodoma moteriškos giminės galūnė. Būdvardžiai patys nėra terminai, bet atlieka pažymimųjų žodžių funkciją rūšiniuose terminuose. Daugelis jų (pvz., globalus, objektinis) kompiuterijoje turi savitą prasmę. Todėl jie aprašomi, kad skaitytojas, žinodamas jų reikšmes, o taip pat žodyne pateiktas gimininių terminų reikšmes galėtų suprasti iš jų sudarytus rūšinius terminus arba juos pats sudaryti.

Aprašas. Tai visas leksinio vieneto straipsnis be antraštės.  Jeigu leksinis vienetas turi kelias reikšmes, tai kiekviena reikšmė aprašoma atskirai ir aprašai numeruojami.

Toliau apibūdinsime atskiras aprašo dalis.

Apibrėžtis. Tai trumpas ir tikslus leksinio vieneto apibūdinimas, dauguma atveju – tai pirmoji po antraštės einanti pastraipa, dažniausiai išreiškiama vienu sakiniu. Gali būti nuorodų į kitus žodyne aprašytus leksinius vienetus. Nuorodiniai leksiniai vienetai pateikiami kursyvu ir pažymimi rodyklėlėmis ↑. Ieškant nurodyto žodžio reikia turėti omenyje, kad rodyklėle pažymėto žodžio gramatinė forma (linksnis, skaičius ir pan.) gali būti ne pagrindinė ir nesutapti su ja rodomo antraštinio žodžio forma. Be to, jei iš konteksto aišku, nuorodinis leksinis vienetas gali būti pateiktas ne visas, pavyzdžiui, frazėje „čia gali būti absoliutusis arba santykinis adresas“ nurodomų leksinių vienetų straipsnių antraštės yra „absoliutusis adresas“ ir „santykinis adresas“.

Paaiškinimai. Tai papildoma informacija apie leksinį vienetą. Prie daugelio aprašų pateiktos iliustracijos – jos turėtų padėti lengviau ir greičiau vienareikšmiškai suprasti žodžio esmę. Išsamesni paaiškinimai galėtų pasitarnauti ir mokymo tikslams – geriau suprasti pačias sąvokas. Paaiškinimuose taip pat pateikiama patarimų programinės įrangos lokalizuotojams, kaip jie turėtų parinkti tinkamą lietuvišką atitikmenį painesniems, kartais žargoniškai vartojamiems angliškiems žodžiams. Paaiškinimų gali ir nebūti – jeigu leksinis vienetas pakankamai aiškus iš apibrėžties.

Po paaiškinimų eina kitos aprašo dalys, prasidedančios dalių pavadinimais arba jų santrumpomis.

Pavyzdžiai. Jeigu terminas gimininis, tai pavyzdžiuose išvardijami iš jo sudaryti rūšiniai terminai, ypač tie, kurie aprašyti žodyne. Iš jų galima susidaryti vaizdą apie visą gimininio termino lizdą.

Taip pat gali būti ir kitokių aprašyto leksinio vieneto vartojimo pavyzdžių.

Žr. (žiūrėk). Nuoroda į kitą leksinį vienetą. Tai vienintelė aprašo dalis, kurią turi sinonimai ir kiti į žodyną įtraukti, bet neaprašyti leksiniai vienetai.

Dar žr. (dar žiūrėk). Nuoroda į kitą žodyne aprašytą leksinį vienetą, kurio apraše yra informacijos, padedančios geriau suprasti duotą leksinį vienetą.

Plg. (palygink). Nuoroda į kitą žodyne aprašytą leksinį vienetą, dažniausiai turintį priešingą prasmę. Kartais vietoj universalaus „Plg.“ rašoma kontekstą tiksliau atitinkanti frazė „Priešinga sąvoka“, „Priešinga būsena“ ir pan.

Ntk. (neteiktinas). Šitaip pasakoma, kad pateiktas leksinis vienetas yra neteiktinas ir duodama nuoroda į jį pakeičiantį teiktiną leksinį vienetą.

Dar vartojama. Išvardijami žodyne neaprašyti, bet kompiuterių programose arba literatūroje sutinkami sinonimiškai vartojami leksiniai vienetai, kurie nėra neteiktini, bet tikimasi, kad jų vartosena mažės.

Angliški atitikmenys. Leksinio vieneto atitikmuo anglų kalba. Jeigu yra kelios leksinio vieneto apibrėžtys, tai gali būti ir keli skirtingi atitikmenys anglų kalba – tuomet skliaustuose nurodomi juos atitinkančių leksinių vienetų apibrėžčių numeriai.