Eglė Jasutienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

Gimė 1975 m. Širvintose.

1993 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą. 1997 metais baigė bakalauro studijas.

1999 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetą.

Nuo 2001 m. dirba Informatikos metodologijos skyriuje. Dalyvauja programų lokalizavime į lietuvių kalbą, dalyvauja edukologų švietimo veikloje, domisi informatikos mokymu mokyklose.

Moksliniai darbai

 1. E. Jasutienė, L. Markauskaitė. Atviro kodo VMA bendrojo lavinimo galimybių tyrimas. // Lietuvos matematikos rinkinys, T. 44, spec. nr., 2004 (įteikta)
 2. E. Jasutienė, V. Dagienė. Matematikos mokymas panaudojant Dinaminę geometrija. // Lietuvos matematikos rinkinys, T. 44, spec. nr., 2004 (įteikta)

Metodiniai darbai

 1. L. Stepanauskienė, E. Jasutienė. Dinaminė geometrija ir jos panaudojimas. Kompiuterininkų dienos, psl. 248-254, 2003.
 2. E. Jasutienė. "Dinaminė geometrija" matematikos pamokoje. Alfa plius omega, Nr. 2, 83-87, TEV, Vilnius, 2002.
 3. V. Dagienė, E. Jasutienė Lietuviškas raštinės paketas "Open office" - imkite ir naudokite. //Informacinės technologijos mokykloje. Konferencijos medžiaga. 2002 11 28, psl. 28-31. Švietimo informacinių technologijų centras, 2002.
 4. V. Dagys, E. Jasutienė. "OpenOffice.org" - lietuviška raštinės programa. Alfa plius omega, Nr. 3, 86-95, TEV, Vilnius, 2002.
 5. V. Dagienė, E. Jasutienė. Informatika profilinėje mokykloje - pirmųjų metų patirtis. Kompiuterininkų dienos - 2001; 2001 09 12-14; psl.. 104-111. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2001.
 6. V. Dagienė, E. Jasutienė. Informatikos mokymas Europos šalyse. Kompiuterininkų dienos - 99 II d., 1999 09 16-18, 121-123. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 1999.

Metodinės mokomosios knygos

 1. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė, V. Vanagas. Mokomoji kompiuterinė priemonė su kompaktine plokštele. "Matematika 10 su Dinamine geometrija". TEV, 2004 (rengiama spaudai).
 2. E. Jasutienė. Lokalizuota "Dinaminės geometrijos 4.06 versija" Mokomoji kompiuterinė priemonė su kompaktine plokštele. Vilnius, 2004 (rengiama spaudai).
 3. V. Dagienė, E. Jasutienė. Lokalizuotas atviro kodo standartinio biuro programinės įrangos rinkinys. Diegimas. Trumpa programų apžvalga. Ryšių tvarkyklė. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Vyriausybės, 2003.
 4. V. Dagienė, E. Jasutienė. Lokalizuotas atviro kodo standartinio biuro programinės įrangos rinkinys. Skaičiuoklė. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Vyriausybės, 2003.
 5. V. Dagienė, G. Grigas, E. Jasutienė, T. Jevsikova, V. Paulikaitė, G. Pulokas. Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys. Vilnius, 2003.
 6. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė, V. Vanagas. Mokomoji kompiuterinė priemonė su kompaktine plokštele. "Matematika 9 su Dinamine geometrija". TEV, 2003.
 7. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė. Metodinė medžiaga pedagogui. Dinaminės geometrijos taikymas matematikos pamokose. Lietuvos telekomas, Vilnius, 2003.

Skaityti pranešimai konferencijose

 1. Kompiuterininkų dienos - 99 II dalis; 1999 rugsėjo 16-18; Pranešimas "Informatikos mokymas Europos šalyse"
 2. Kompiuterininkų dienos - 2001; 2001 rugsėjo 12-14; Pranešimas "Informatika profilinėje mokykloje - pirmųjų metų patirtis "
 3. Informacinių technologijų mokykloje konferencija 2002 lapkričio 28d. Pranešimas " Lietuviškas raštinės paketas "Open Office" - imkite ir naudokite"
 4. Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos konferencija 2002 lapkričio 8 d. Pranešimas "Lokalizuotas raštinės paketas Open Office"
 5. Lietuvos katalikų mokslo akademijos XIX suvažiavimas 2003 m. birželio 25-27d. Pranešimas "Lietuviškos atviro kodo programos OpenOffice.org galimybės"
 6. Lietuvos katalikų mokslo akademijos XIX suvažiavimas 2003 m. birželio 25-27d. Pranešimas "Dinaminė geometrija ir jos naudojimas matematikos pamokose ir projektuose"
 7. Lietuvos matematikų draugijos XLV konferencija 2004 m. birželio 17 - 18. Pranešimas "Atviro kodo VMA bendrojo lavinimo galimybių tyrimas"
 8. Lietuvos matematikų draugijos XLV konferencija 2004 m. birželio 17 - 18. Pranešimas "Matematikos mokymas panaudojant Dinaminę geometrija"

Telefonas: (8 5) 210 97 32
Faksas: (8 5) 2729 209
El. paštas: egle.jasutiene@ktl.mii.lt

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2005-05-09