Inga Žilinskienė

Mokslo darbuotoja

Inga Žilinskienė 2004 m. Vilniaus universitete įgijo matematikos bakalauro ir mokytojo profesinę kvalifikaciją. 2006 m. Vilniaus universitete įgijo matematikos magistro kvalifikaciją.

Nuo 2004 m. dirba Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriuje.

Nuo 2006 m. yra Lietuvos matematikų draugijos narė.

2013 m. apgynė informatikos inžinerijos mokslų technologijos krypties disertaciją Vilniaus universitete (Technologijos mokslai, informatikos inžinerija, 07 T).

Atlikdama mokslinius darbus aktyviai dalyvauja projektinėse veiklose, yra nacionalinių ir tarptautinių konferencijų organizacinių komitetų narė, tarptautinio mokslo žurnalo „Informatics in Education“ vyr. redaktoriaus pavaduotoja.

Publikacijos

Telefonas: (8~5) 210 93 44
Faksas: (8~5) 2729 209
El. paštas: inga.zilinskiene@mii.vu.lt

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyrius
Atnaujinta 2014-09-06