dr. Tatjana Jevsikova

VU Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus mokslo darbuotoja

VU Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos ir informatikos metodikos katedros docentė

2009 m. baigė Matematikos ir informatikos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto informatikos (09 P) doktorantūrą ir apgynė disertaciją „Internetinės programinės įrangos lokalizavimas“.

2002 metais su pagyrimu baigė Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakulteto Informatikos magistrantūros studijas.

2000 metais su pagyrimu baigė bakalauro studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Matematikos fakultete (matematikos ir informatikos specialybė).

Nuo 2001 m. dirba Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriuje.

Nuo 2008 m. dirba Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematikos ir informatikos metodikos katedroje.

Pagrindinės darbo kryptys:

 • programinės įrangos lokalizavimas ir kultūros elementai programinėje įrangoje,
 • elektroninis mokymasis, virtualiosios mokymosi aplinkos, skaitmeniniai mokymosi ištekliai ir standartai,
 • atvirosios programos,
 • kompiuterijos terminija.

Dėstomi dalykai:

 • Programinės įrangos lokalizavimas (bakalauras, 4 kursas, nuo 2008 m.).
 • Virtualiosios mokymo aplinkos (bakalauras, 3 kursas, nuo 2009 m.).
 • Informacijos apdorojimas kompiuteriu (bakalauras, 3 kursas, nuo 2012 m.).
 • Kompiuterinis mokymo projektavimas (magistras, 2 kursas, nuo 2011 m.).
 • Tekstinių ir skaitinių duomenų apdorojimas (bakalauras, 4 kursas, nuo 2008–2012 m.).
 • Informacinės mokymo technologijos (magistras, 1 kursas, 2008–2010 m.).

Narystė komitetuose, komisijose

Moksliniai darbai

 1. Dolgopolovas, V., Jevsikova, T., Savulionienė, L., Dagienė, V. On evaluation of computational thinking of software engineering novice students. In Andrej Brodnik, Cathy Lewin (Eds): A new culture of learning: computing and next generations : IFIP TC3 working conference : preliminary proceedings, 2015, p. 90–99.
 2. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Text input on mobile devices from cultural and educational aspects // Informatica / Matematikos ir informatikos institutas. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2014, vol. 25, no. 3, p. 415-424.
 3. Dagiene V., Jevsikova T., Kubilinskienė, S. An integration of methodological resources into learning object metadata repository. Informatica, Vol. 24, No 1, 2013, p. 13–34.
 4. Dagienė, V.; Jevsikova, T.; Schulte, C.; Sentance, S.; Thota, N. A comparison of current trends within computer science teaching in school in Germany and the UK. In: Diethelm, I.; Arndt, J.; Dünnebier, M. (Eds.) Informatics in schools : local proceedings of the 6th international conference ISSEP 2013 : selected papers, Oldenburg, February 26-March 2, 2013, p. 63–75.
 5. Grigas G., Jevsikova T., Strelkauskytė A. Localisation Issues of Software Shortcut Keys. Localisation Focus - The International Journal of Localisation. Vol. 11 (1), 2012, p. 40–53.
 6. Dagienė, V.; Jevsikova, T. Reasoning on the Content of Informatics Education for Beginners. Socialiniai mokslai / Kauno technologijos universitetas. 2012, nr. 4, p. 84–90.
 7. Schulte, C.; Dagienė, V.; Eckerdal, A.; Hornung, M.; Jevsikova, T.; Peters, A. K.; Sentance, S.; Thota, N. Computer science at school / CS teacher education - Koli working-group report on CS at school // 12th Koli calling international conference on computing education research : proceedings, Finland, November 15-18, 2012. New York : The Association for Computing Machinery. p. 29-38.
 8. Dagiene V., Grigas G., Jevsikova T. Comparison of Two 12-Key Assignments on Mobile Devices. Electronics and Electrical Engineering, No. 2(108), 2011, p. 97–102
 9. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Programinės įrangos lokalizavimas / Monografija, 2010.
 10. Dagienė, V., Jevsikova, T. An Approach to Formalize Metainformation of Software Localizable Resources, Informatica, 21 (3), 2010, pp. 321-338. ISSN 0868-4952
 11. Jevsikova, T., Dagienė, V. Lokalizuojamųjų programinės įrangos išteklių metainformacijos formalizavimo metodas. Informacijos mokslai. T. 50 (2009), p. 205–211.
 12. Dagienė, V., Jevsikova, T. Cultural Elements in Internet Software Localization. In: Lenca, P., Brézillon, P., Coppin, G. (guest eds.) Revue d‘intelligence artificielle. Human-centered processes – Current trends. Volume 23 – no 4/2009. Hermes – Lavoisier, 2009, p. 485–501. ISSN 0992-499X.
 13. 7. Dagienė, V., Jevsikova, T. Cultural Elements in Internet Software Localization. In: Brezillon, P., Coppin, G., Lenca, P. (Eds.) HCP-2008 – Third International Conference on Human Centered Processes. Delft, Netherlands, June 8–12, 2008, p. 275–288. ISBN 978-2-908849-22-6.
 14. Jevsikova, T. Understanding cultural aspects of ICT for schools: naming issues. Informatics, mathematics, and ICT: a ’golden triangle’ [Elektroninis išteklius]: working joint IFIP conference: WG3.1 secondary education, WG3.5 primary education : Boston, Massachusetts USA, June 27-29, 2007. ISBN 978-0-615-14623-2. Boston : Northeastern university, 2007, p. 1–5.
 15. Dagienė, V., Jasutienė, E., Jevsikova, T. An approach to combine learning entities to support the mathematics curriculum in schools. Informatics, mathematics, and ICT: a ’golden triangle’ [Elektroninis išteklius]: working joint IFIP conference: WG3.1 secondary education, WG3.5 primary education : Boston, Massachusetts USA, June 27-29, 2007. ISBN 978-0-615-14623-2. Boston : Northeastern university, 2007, p. 1–10.
 16. Dagienė, V., Jasutienė, E., Jevsikova, T., Zajančkauskienė, L., Žilinskienė, I. Informacinių ir komunikacinių technologijų mokymo modelis pradiniam ir specialiajam ugdymui. Lietuvos matematikos rinkinys. ISSN 0132-2818. T. 47, spec. Nr. (2007), p. 161–167.
 17. T. Jevsikova. Internationalization and Localization of Web-based Learning Environment. In: R. Mittermeir (Ed.) Informatics Education – the Bridge Between Using and Understanding Computers. Proc. ISSEP 2006, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Springer Verlag, Berlin, Heilderlberg, 2006, p. 310–319.
 18. T. Jevsikova, V. Dagienė. Education in a Networked Society: Virtual Learning Environments and Standards. In: V. Dagienė, R. Mittermeir (Eds.), Information Technologies at School. Proceedings of the Second International Conference „Informatics in Secondary School: Evolution and Perspectives“. Vilnius, 2006, p. 176–187.
 19. T. Jevsikova, E. Kurilovas. European Learning Resource Exchange: Policy and Practice. In: V. Dagienė, R. Mittermeir (Eds.), Information Technologies at School. Proceedings of the Second International Conference „Informatics in Secondary School: Evolution and Perspectives“. Vilnius, 2006, p. 670–676.
 20. V. Dagienė, T. Jevsikova, G. Grigas. Atvirtųjų programų politika šveitime // Informacijos mokslai, 34, 2005, p. 25–29.
 21. V. Dagienė, T. Jevsikova. Virtualiosios mokymosi aplinkos lokalizavimo požiūriu, Lietuvos matematikos rinkinys, 2005, 45 t., spec. Nr., p. 197–202.
 22. V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos lietuvinimas: patirties analizė // Informacijos mokslai. 31, 2004, p. 171–185.
 23. T. Jevsikova, V. Dagienė, G. Grigas. Mozilla Internet application suite: developing for education // In: T. Boyle, P. Oriogun, A. Pakstas (Eds.), 2nd International Conference Information Technology: Research and Education, London, 28 June – 1 July, 2004. London Metropolitan University, 2004, p. 96–100.
 24. T. Jevsikova. Programų adaptavimas lietuviškai lokalei // Informacinės technologijos 2003, Konferencijos pranešimų medžiaga, ISBN 9955-09-335-8, Kaunas: Technologija, 2003, p. I-(8–14).
 25. G. Grigas, T. Jevsikova. Interneto programų paketo „Mozilla“ lokalizavimas ir panaudojimas mokykloje // Lietuvos matematikos rinkinys, 2002, 42 t., spec. nr., p. 241–248.
 26. G. Grigas, T. Jevsikova. Komponentinio programavimo sistemos „BlackBox“ lokalizavimo problemos, Informacijos mokslai, 2001, 18 t., p. 139–142.
 27. G. Grigas, T. Jevsikova. Komponentinio programavimo taikymas informatikos mokyme, Lietuvos matematikos rinkinys, 2001, 41 t., spec. nr., p. 278–283.

Metodiniai darbai

 1. V. Dagienė, T. Jevsikova. ITiCSE preview. SIGCSE Bulletin (ACM Special Interest Group on Computer Science Education). Vol. 47 (2), 2015, p. 2.
 2. G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės įrangos internacionalizacijos klaidų įtaka šalies kultūrai. Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2015, p. 41–44.
 3. V. Dagienė, T. Jevsikova. Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimo, programoms reikalingų priemonių sukūrimo projektas. Kompiuterininkų dienos - 2015 / Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2015, p. 160–163.
 4. G. Grigas, T. Jevsikova. Programinės ir aparatinės įrangos defektai, darantys neigiamą poveikį moksleivių kalbos kultūrai. Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje. 22-oji Jono Jablonskio konferencija. Pranešimų tezės. Lietuvių kalbos institutas, 2015, p. 5–6.
 5. Jevsikova T., Subatovič J. Konstrukcionistinis ir konstruktyvistinis mokymas. Tarptautinės konferencijos „Mokymosi bendruomenė ir antrosios kartos saityno (Web 2.0) technologijos 2010 m. spalio 2 d.“ pranešimai, Vilnius, 2010.
 6. V. Dagienė, T. Jevsikova. Įspūdžiai iš BETT parodos. Veidrodis, 2008 m. Nr. 1 (71).
 7. V. Dagienė, H. Drenoyianni, T. Jevsikova, L. Stergioulas. Skaitmeninis raštingumas pradiniame ugdyme. Kompiuterininkų dienos 2007. Mokyklinė konferencija.
 8. V. Dagienė, T. Jevsikova. Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas „eStart“. Veidrodis, 2007 m. Nr. 3 (68).
 9. V. Dagienė, G. Grigas, T. Jevsikova. Aiškinamasis kompiuterinės leksikos žodynas. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys. Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., Vilnius, 2005, p. 105.
 10. G. Grigas, T. Jevsikova. Lietuvių kalbai lokalizuotos interneto naršyklės. XIII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys. Vilnius, 2005 m. birželio 30 d. – liepos 4 d., Vilnius, 2005, p. 318.
 11. G. Grigas, T. Jevsikova. Interneto naršyklės „Firefox Community Edition“ lietuviška laida // Kompiuterija, Nr. 6, 2005, p. 38.
 12. V. Dagienė, T. Jevsikova. Tyrimas „Atviras kodas švietime“ // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 17(192), 2004, p. 14–16.
 13. G. Grigas, T. Jevsikova. Nauja stabili „Mozillos“ versija // Kompiuterija, Nr. 8(84), 2004, p. 49.
 14. G. Grigas, T. Jevsikova. Naujos lituanizuotos programos, integruojamos į interneto programų paketą „Mozilla“ // Kompiuterininkų dienos – 2003. Vilnius: Žara, 2003, p. 83–87.
 15. T. Jevsikova. Maža programa - daug lokalizavimo problemų // Kompiuterija, 5, 2003, p. 32–33.
 16. G. Grigas, T. Jevsikova. Lietuviškoji „Mozilla“. Kompiuterija, 2002, 11 (63), p. 26–27.
 17. G. Grigas, T. Jevsikova. Universalusis interneto programų paketas. Alfa plius omega, 2002, p. 3.
 18. T. Jevsikova. Aštuntosios Baltijos šalių informatikos olimpiados neakivaizdinės varžybos. Alfa plius omega, 2002, 2, p. 12–13.
 19. T. Jevsikova. Komponentinis programavimas „juodoje dėžėje“. Alfa plus omega, 2, 2001, p. 83–88.
 20. T. Jevsikova. Klaviatūros bandymai. Kompiuterija, 4, 2001, p. 39.
 21. T. Jevsikova. Komponentinio programavimo sistema „BlackBox“. Kompiuterija, 9, 2001, p. 24–25.

Žodynai, vadovėliai ir kt.

 1. Dagienė V., Jevsikova T.. Aiškinamasis kompiuterijos terminų žodynas. Elektroninė versija, 2015.
 2. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T.. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Elektroninė versija, 2014.
 3. Dagys, V., Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynas. Elektroninė versija, 2014.
 4. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Programinės įrangos lokalizavimo pagrindai. Vadovėlis. Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas. Vilnius, 2011.
 5. Girdzijauskienė R., Gudynas P., Jakavonytė D., Jevsikova T. Inovatyvių mokymo (-si) metodų ir IKT taikymas. I knyga. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Ugdymo plėtotės centras, 2010.
 6. Dagienė V., Grigas G., Jevsikova T. Programinės įrangos lokalizavimas / Monografija, 2010.
 7. Dagienė, V., Grigas, G., Jevsikova, T., Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, 2008. 652 p.
 8. R. Girdzijauskienė, P. Gudynas, D. Jakavonytė, T. Jevsikova. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymas. I knyga. Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams. Švietimo plėtotės centras, 2007.
 9. Dagienė, V., Grigas, G., Jevsikova, T. Enciklopedinis kompiuterijos žodynas. Vilnius: TEV, 2005.
 10. Dagienė V., Jevsikova T. Bendrosios ir mokomosios atvirosios programos, Vilnius: Žara, 2004, 87 p., su kompaktine plokštele.
 11. G. Grigas, T. Jevsikova. Lokalizuotas atviro kodo standartinio biuro programinės įrangos rinkinys. Naršyklė „Mozilla 1.4“. Elektroninis paštas. Kalendorius. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Vyriausybės. Vilnius, 2003.
 12. V. Dagienė, G. Grigas, E. Jasutienė, T. Jevsikova, V. Paulikaitė, G. Pulokas. Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinys. Vilnius, 2003.

Telefonas: (8 5) 2 109 3 44
Faksas: (8 5) 2 729 209
El. paštas:


Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius