Kokios mūsų svetainės

 

Gintautas Grigas

 

Lietuvinant naršyklę „Mozilla“ buvo parengtas Lietuvos gyventojams pritaikytas adresynas. Stengtasi į jį įtraukti sutvarkytas informatyvesnes ir įdomesnes svetaines (tinklalapius). Atrankos metu teko vartyti nemažai lietuviškų tinklalapių, kuriuose pastebėta ne tik daug gerų dalykų, bet ir klaidų (iš klaidų taip pat mokomės!).

Norėtųsi pateikti keletą būdingesnių teksto kodavimo ir rašybos klaidų.

Pavyzdžiai paimti iš tinklalapių. Taisytinos vietos nuspalvintos raudona spalva.

 

Koduotės

 

Dauguma lietuviškų tinklalapių koduoti „Windows-1257“ koduote, mažiau – ISO-8859-13 ir UTF-8. Tačiau dar pasitaiko tinklalapių, kurių koduotė nenurodyta. Jei koduotė nenurodyta, naršyklė gali neteisingai parodyti tinklalapį.

Pasitaiko (tiesa, retai) ir kuriozinių situacijų. Tinklalapio antraštėje dažnai nurodoma koduotė, neturinti lietuviškų raidžių su diakritiniais ženklais.

Kai kurios hipertekstų rašyklės (redaktoriai) raides su diakritiniais ženklais užkoduoja Unikodo ženklą vaizduojančiomis sekomis, pavyzdžiui, raidę Ą – ženklų seka Ą .

Toks kodavimas labai veiksmingas, kai į tinklalapį reikia įrašyti vieną kitą egzotišką raidę, pavyzdžiui, graikišką, kurios nėra pasirinktoje lietuviškoje 8 bitų koduotėje.

Tačiau ar verta pasirinkti lietuvių kalbai netinkamą koduotę, o paskui lietuviškas raides lietuviškame tekste koduoti dirbtinai?

Kartais naršyklė vietoj lietuviškų raidžių su diakritiniais ženklais rodo kitokias raides, nors tinklalapis tvarkingas, nurodyta teisinga koduotė, tekstas tinkamai užkoduotas.

Taip gali atsitikti dėl to, kad svetainės tarnybinėje stotyje nurodytos netinkamos koduotės. Klaidą gali ištaisyti (ir padaryti!) tinklo administratorius.

 

Tinklalapio pavadinimas

 

Rašomas tinklalapio antraštinėje dalyje tarp gairių „title“:

<title> Tinklalapio pavadinimas </title>

Pavadinimą, matomą naršyklės lango antraštės juostoje, rodo paieškos sistemos. Tinklalapis tokiu pavadinimu įtraukiamas į lankymų žurnalą, adresyną. Tai pirmoji informacija apie tinklalapį būsimam jo lankytojui, tad pavadinimas turėtų trumpai ir aiškiai atspindėti tinklalapio turinį. Įstaigos, ar bendrovės svetainės pradinis tinklalapis paprastai pavadinamas jos vardu, kitų tinklalapių pavadinimai dažniausiai atspindi jų turinį, paskirtį ir pan., pavyzdžiui:

Laikraštis „Kalvotoji Žemaitija“

Svečiams

Nekenčiu sporto, bet SPORTAS patinka

Klaipėdos universitetas – Naujienos ir įvykiai

Deja, kai kurių tinklalapių pavadinimai neinformatyvūs:

Pirmasis puslapis

Aplankykite mūsų svetainę

Ką pagalvotume apie knygą, kurios antraštė būtų: „Skaitykite mūsų knygą“, o jos pirmasis puslapis taip ir būtų pavadintas pirmuoju puslapiu.

Knyga, kurios antraštėje yra rašybos klaida, retenybė, o klaidingų tinklalapių pavadinimų – labai daug:

Lietuviska muzika – TOP 10 CD

Zemes Ukio universitetas Alumni Registry

Pasitaiko lietuviškų tinklalapių, kurių pavadinimai yra angliški. Klaidingus tinklalapių pavadinimus gal būt galima paaiškinti tuo, kad kai kuriose rašyklėse pavadinimas renkamas atskirame lange. Gal būt dėl to autorius į pavadinimą nekreipia dėmesio, manydamas, kad tai tik tarnybinė informacija.

Iš tikrųjų ši informacija labai svarbi, daug ką pasakanti apie tinklalapį ir jo autorių.

 

Pastraipos

 

Tam kad būtų galima lengviau atskirti vieną pastraipą nuo kitos, priimta pirmąją pastraipos eilutę rašyti su įtrauka. Angliškuose tekstuose dažnai viena pastraipa atskiriama nuo kitos didesniu tarpu. Tada teksto skirstymas į pastraipas matomas ir nesant įtraukų.

Tačiau dėl papildomų tarpų tarp pastraipų tekstas pailgėja, mažiau jo telpa kompiuterio ekrane. Įtraukę pirmųjų pastraipų eilučių pradžias ne tik nepažeisime nusistovėjusių lietuviškos rašybos tradicijų, bet ir sukursime ekonomiškesnius tinklalapius.

 

Data

 

Datą galima rašyti keliais būdais:

2003 m. gegužės 11 d.

2003 05 11

2003-05-11

Regis, taip paprasta. Tačiau tinklalapiuose gausu netaisyklingai užrašytų datų:

2003m. gegužės 3d.                         (nėra tarpų po skaičių);.

2002 m. Balandžio 1 d.                   (mėnesių pavadinimai rašomi mažąja raide);

2004 m. kovas 1 d.                           (mėnesių pavadinimai rašomi kilmininko linksniu);

2003.3.5                                           (jeigu mėnesio arba dienos numeris vienženklis, prieš jį rašomas nulis).

Dažnokai rašant datą trumpuoju būdu skaičiai skiriami taškais. Tai nėra didelė klaida, nes anksčiau buvo reglamentuoti net trys datos trumpojo užrašo skaičių skirtukai: tarpas, taškas ir brūkšnelis. Tačiau 2001 m. gegužės 3 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija sumažino datų rašymo įvairovę ir paliko du skirtukus: tarpą ir brūkšnelį.

 

Kabutės

 

Lietuvių kalboje vartojamos tokios kabutės „abc“. Deja, tinklalapiuose galima pamatyti ir kitokių:

“Pamokos internete” vienas iš naudingiausių skyrelių “Tinklo” svetainėje

Ištraukos iš „Trijų muškietininkų”

Naujausias "Valstybės žinių" numeris

Pirmojo pavyzdžio kabutės rašomos angliškame tekste, antrojo – lenkiškame. Ir nė vienos iš jų – lietuviškame.

Paskutinio pavyzdžio paprastos (stačios) kabutės buvo vartojamos senais laikais, kaip tikrų (tipografinių) kabučių pakaitalas, kai rankraštis buvo spausdinamas ribotų galimybių rašomąja mašinėle. Abejos kabutės (atidaromosios ir uždaromosios) mašinėle buvo dedamos vienodai, o kai tekstas rengiamas spaudai, kabutės pakeičiamos tikromis.

Tikrųjų kabučių dar nebuvo ir ankstesnėse operacinės sistemos DOS versijose. Reiklesni tinklalapių autoriai jas „modeliuodavo“ ženklų poromis: vietoj atidaromųjų kabučių rašydavo du kablelius, vietoj uždaromųjų – paprastas kabutes. Nors tokie pakaitalai nėra gražūs, bet visgi panašiau į tiesą. Į šiuolaikinius kompiuterių šriftus įtrauktos visos reikalingos kabutės. Todėl pakaitalų vartoti nereikėtų.

 

Brūkšnys

 

Dažnai vietoj brūkšnio rašomas brūkšnelis. Jeigu tinklalapis parašytas „Windows-1257“ arba UTF-8 koduote, tai brūkšnelio rašymas vietoj brūkšnio yra klaida.

Koduotėje ISO-8859-13, brūkšnio nėra, todėl ja rašomuose tinklalapiuose daugelis hipertekstų rašyklių brūkšnį pakeičia ženklų seka &#8211; , kurią atpažįsta naršyklės ir pakeičia brūkšniu. O kai nėra ir tokios galimybės, reiklesni tinklalapių autoriai brūkšnį pakeičia dviem brūkšneliais. Nors iš dviejų brūkšnelių sulipdytas brūkšnys atrodo ne taip gražiai, tačiau neretai toks sprendimas yra tinkamiausias.

 

Trupmenos kablelis

 

Dar viena dažnai pasitaikanti klaida – trupmeninės skaičiaus dalies skyrimas ne kableliu, o tašku. Šią klaidą daro ne tik tinklalapių autoriai, bet ir kai kuriuos programos, matavimų arba skaičiavimų rezultatus pateikiančios į tinklalapį (pvz., parsiunčiamų rinkmenų dydį, laiką ir pan.).

Tai nestebina, mat dauguma programų yra parengtos JAV, ir ne visos jos pritaikytos darbui Europoje, o amerikiečiai trupmeninę skaičiaus dalį nuo sveikosios skiria tašku.

 

Svetimžodžiai

 

Svetimžodžių žiniatinklyje pasitaiko gerokai dažniau, negu popierinėje spaudoje. Štai keletas pavyzdžių:

Bilietai parduodami online

WWW puslapiai

Design & Copyright © 2003 by...

E-mail

Fax

Lithuania ON Line

Web dizainas

 

Didžiosios raidės

 

Norminiame leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ sakoma: „Įstaigų, įmonių ir organizacijų oficialių pavadinimų, susidedančių iš dviejų ar daugiau bendrinės reikšmės žodžių, tik pirmasis žodis rašomas didžiąja raide“. Tačiau tinklalapiuose pasitaiko nemažai klaidų, pavyzdžiui,

Jaunimo Psichologinės Paramos Centras

Lietuvos Krepšinio A Lyga

Didžiosios raidės rašomos net įprasto sakinio viduryje, pavyzdžiui,

Turizmas ir Laisvalaikis

 

Žodžio „elektroninis“ trumpinys

 

Šis žodis trumpinamas el. (arba e.), pavyzdžiui, el. paštas. Tinklalapiuose galima rasti nemažai klaidingų žodžio „elektroninis“ trumpinių:

e.valdžia                     (nėra tarpo po e, turėtų būti: el. valdžia arba e. valdžia);

e-Mokykla                  (turėtų būti: el. mokykla arba e. mokykla);

eMokykla                    (turėtų būti: el. mokykla arba e. mokykla);

el.paštas                       (turėtų būti: el. paštas);

El. Paštas                     (turėtų būti: El. paštas);

El.p.                             (nėra tarpo po El, turėtų būti: El. p.).

 

Šiame straipsnyje pateikta tik keletas klaidų.

Spaudoje jau pasirodo svetainių recenzijų kalbos požiūriu (žr. pvz., „Gimtoji kalba“ 2003 m. Nr. 1). Žiniatinklyje skelbiamos medžiagos kalba tampa mūsų kultūros dalimi, todėl didėja žiniatinklio svarba ir tinklalapių autorių bei redaktorių atsakomybę.

 

Kompiuterija. 2003, Nr. 6, p. 49–50.

 

« kiti straipsniai