Kaip tarti santrumpas

 

Gintautas Grigas

 

Pradžiai – anekdotas

 

– Girdėjau per radiją pasakojant apie „aiti“ technologijas. Gal žinai, kas tai yra?

– Jei būtum aukštaitis, tai neklaustum. Aukštaičiai vietoj „eiti“ sako „aiti“. Aišku, kad čia ėjimo technologija. Aš taip pat mėgstu sporto laidas.

– Bet ten buvo laida apie kompiuterius.

– Tai gal ir kompiuteriai pradėjo vaikščioti?

 

Santrumpos tariamos dvejopai

 

Rašytinėje kalboje dažnai pasitaiko santrumpų, pavyzdžiui, UAB, VU, JAV, NATO, USD, DM, ISO, CD. Daugumą jų gerai pažįstame ir suprantame. Tačiau, kai reikia pasakyti žodžiu, dažnai susimastome kaip ištarti nerišlias, skiemenų nesudarančias raidžių kombinacijas. Tai nesudėtinga. Reikia tik laikytis vienos kurios nors iš dviejų taisyklių.

Jeigu santrumpą sudaro pakaitomis einančios priebalsės ir balsės, kurias galima natūraliai suskirstyti į skiemenis, tai ir tariama skiemenimis, pavyzdžiui, NATO tariama na-to, ISO tariama i-so.

Visais kitais atvejais sakomi raidžių pavadinimai (žr. lentelę). Kiekviena raidė tarsi virsta atskiru skiemeniu. Pavyzdžiui, UAB tariama u-a-bė, VU – vė-u, JAV – jot-a-vė. Jeigu raidės pavadinime yra ir patikslinantis žodis, pavyzdžiui, a nosinė, u ilgoji, v dviguboji, tai tas žodis paprastoje kalboje (greitakalbėje) praleidžiamas, pavyzdžiui, LŽŪU tariama el-žė-u-u. Visas pavadinimas sakomas tiktai tada, kai reikia tiksliai perduoti santrumpą, pavyzdžiui, kai diktuojame pašnekovui telefonu, kad jis galėtų teisingai užsirašyti.

 

Lentelė. Raidžių pavadinimai

Raidė

Pavadinimas

Raidė

Pavadinimas

A

a

M

em

Ą

a nosinė

N

en

B

O

o

C

P

Č

čė

R

er

D

S

es

E

e

Š

Ę

e nosinė

T

Ė

ė

U

u

F

ef

Ų

u nosinė

G

Ū

u ilgoji

H

ha

V

I

i

Z

Į

i nosinė

Ž

žė

Y

i ilgoji

Q

ku

J

jot

W

v dviguboji

K

ka

X

iks

L

el

 

 

 

Kaip tarti iš svetur atėjusias santrumpas: ar raides vardinti ta kalba, iš kurios santrumpa kilusi, ar lietuviškai. Atsakymas paprastas: reikia raides vardyti ta kalba, kuria kalbame. Jeigu kalbame lietuviškai, tai raides reikia vardyti lietuviškai, nežiūrint iš kurios kalbos santrumpa kilusi – raidės tautybės neturi. Pavyzdžiui, USD tariama u-es-dė, CD – cė-dė, nors abi šios santrumpos kilę iš anglų kalbos. Ne visada galime ir žinoti, iš kurios kalbos santrumpa kilusi. Dabar kai kas mėgsta pasipuikuoti anglų kalbos žinojimu ir raides ima vadinti angliškai. Dėl to pasitaiko ir kurioziškų situacijų, kaip pateiktame anekdote, kai santrumpa IT (informacinės technologijos) buvo ištarta angliškai: ai-ti.

Kartais santrumpa sudaro junginį su kitos kalbos žodžiu, pavyzdžiui, kompiuterių operacinės sistemos pavadinime Windows XP. Teko girdėti tariant vindovs-iks-pi, t. y. raidė P vadinama angliškai. Jeigu tai sakoma lietuviškame sakinyje, tada suprastume, kad pavadinimas yra Windows XΠ, nes pi yra graikiškos raidės Π, π pavadinimas. Atsirastų tema naujam anekdotui. Čia yra analogijos su skaičiais. Pavyzdžiui, pavadimuose Windows 2000 arba Volkswagen R32 skaičius visada sakome lietuviškai, nežiūrint į tai, kokia kalba parašytas tame pačiame pavadinime esantis žodis.

 

Pokalbiai su užsieniečiais

 

Bendraujame su užsieniečiais natūralu santrumpas tarti pagal tos kalbos, kuria bendraujame, taisykles. Ir ne tik iš svetur atėjusias, bet ir lietuviškas santrumpas. Kalbėdami angliškai, pavyzdžiui, lietuvišką santrumpą UAB turime sakyti angliškai: ju-ei-bi, nesvarbu su kuo kalbėtume: anglu, prancūzu ar ispanu. O jeigu kalbame vokiškai, kad ir su anglu, turėtume sakyti u-a-bė (vokiečiai ir lietuviai beveik visas raides vadina vienodai , taigi ir santrumpas taria vienodai). Angliškame sakinyje tardami santrumpas lietuviškai parodytume tokį pat neaukštą kalbos mokėjimą, kaip ir lietuviškame sakinyje santrumpas tardami angliškai.

Kai santrumpą galima pasakyti skiemenimis, tai ji tariama pagal tos kalbos tarimo taisykles. Pavyzdžiui, kalbėdami angliškai NATO tarsime „neito“, o vokiškai – nato.

 

Kaip raidės vadinamos kitomis kalbomis

 

Daugumoje kalbų raidės vadinamos taip pat, kaip ir lietuvių, su nedideliais skirtumais. Pavyzdžiui, vokiečių kalboje kitaip negu lietuvių vadinamos šios raidės: V – fau, W – vė, Y – ipsilon, Z – cet. Gerokai besiskiriančius raidžių pavadinimus turi tik anglų kalba. Mokantis užsienio kalbų reikia nepamiršti pažiūrėti ir raidžių pavadinimus, kad jomis galėtume ne tik žodžius, bet ir santrumpas teisingai pasakyti.

 

 

Biuro administravimas. 2004, Nr. 11, p 39–40.

« atgal