Tarptautiniai elektroninio pašto adresai

 

Gintautas Grigas

 

Internetas gimė JAV, todėl ir jo adresus buvo galima sudaryti tik iš 26 pagrindinės lotynų abėcėlės raidžių. To pakako anglams, bet buvo nepatogumu kitų kalbų svetainių kūrėjams ir lankytojams, nes jų adresuose nebuvo galima arba ne visada buvo galima rašyti įstaigų pavadinimus, asmenvardžius. Taigi buvo ieškoma būdų adresus internacionalizuoti, t. y. sudaryti galimybę juos rašyti bet kuria kalba. Teko pakoreguoti adresų sudarymo taisykles, atsižvelgiant į jau esamą interneto programinę įrangą.

Pirmiausia imta tvarkyti interneto sričių vardus. Po ilgų svarstymų 2003 m. kovo mėn. buvo priimti norminiai dokumentai RFC 3490, RFC 3491 ir RFC 3492, reguliuojantys internacionalizuotų (daugiakalbių) sričių vardų (angl. IDN – International Domain Name) sudarymą ir vartojimą. Internete dar galima rasti 7 bitų kodavimu besiremenčių senienų, todėl vardai koduojami vadinamuoju „puny“ kodu, išreiškiančiu vardą vien ASCII ženklais. Tačiau visos raidės interneto naršyklėse renkamos ir matomos normaliai.

Lietuviški sričių vardai, t. y. tie, kuriuose vartojamos raidės ą, č, ė, ę, į, š, ū, ų, ž, internete įsigaliojo nuo 2004 m. kovo 30 d. Daugiau apie lietuviškus sričių vardus ir jų registravimą galima sužinoti http://www.domreg.lt/lt/idn.html svetainėje.

Pabandykite surinkti naršyklės adresų lauke kokį nors egzistuojantį adresą, kuriame būtų raidžių su diakritiniais ženklais (pvz., http://mažylis.lt, http://alėja.lt), ir bus atvertas atitinkamas tinklalapis. Tiesa, kol kas šia galimybe pasižymi tik „Mozilla“, „Netscape“, „Firefox“, „Opera“, „Konquerer“ naršyjkės. „Internet Explorer“ naršyklei kol kas reikia priedo, kuris automatiškai įdiegiamas iš tinklalapio http://idn.verisign-grs.com/plug-in. Naujai versijai IE7 priedo nereikės.

O kaip su elektroninio pašto adresų internacionalizavimu?

Ženklas @ adresą dalina į dvi dalis. Į dešinę nuo jo yra srities vardas. Jos internacionalizavimo problema jau išspręsta. Tačiau kairėje adreso pusėje (abonento varde) kol kas galima vartoti tik 26 lotynų abėcėlės raides. Vadinasi, tie, kurių asmenvardžiuose yra raidžių su diakritiniais ženklais, lieka nuskriausti.

Šis nepatogumas iš dalies kompensuojamas įrašant asmenvardį į laiško antraštės adreso lauką prieš „kompiuterinį“ adresą, pavyzdžiui, Jūratė Šalčiūtė <jrat@pavyzdys.lt>; Šarūnas Šarūnevičius <alfa@pavyzdys.lt>.

Tokiam sprendimui įsitvirtinti padėjo MIME protokolas, reglamentuodamas priemones, užtikrinančias teisingą adresų laukų persiuntimą.

Galbūt dėl to šios adreso dalies internacionalizavimu susirūpinta tik dabar. Interneto bendrija IETF rengia norminį dokumentą, apibrėžiantį šios pašto adreso dalies ir viso pašto adreso, internacionalizavimą.

Su dokumento projektu galima susipažinti internete (http://ftp.ietf.org/internet-drafts/draft-yoa-ima-smtpext-01.txt). Dokumento rengėjai laukia pastabų iki š. m. liepos 30 d. Paskubėkite!

Problema nėra labai sudėtinga, nes minėta pašto adreso dalis yra vietinės reikšmės, ji neturi įtakos laiško maršrutui iki gavėjo serverio. Jos prireikia tik serveriui skirstant laiškus į pašto dėžutes.

O serveris savo pašto dėžučių vardus turi „žinoti“. Reikia tik pasirūpinti, kad kelyje iki gavėjo serverio ši dalis nebūtų liečiama, t. y. ją persiųsti tokią, kokia yra, ir informuoti gavėjo serverį, kad atėjo laiškas su internacionalizuotu adresu.

Todėl ir koduoti galima paprasčiau. Pakanka UTF-8 koduotės.

 

Kompiuterija, 2006 m. Nr. 3, p. 14.

« atgal