Disertacijos tema – kompiliatorių internacionalizacija

 

Gintautas Grigas

 

Taip pavadintą daktaro disertaciją rugsėjo 21 d. apgynė Matematikos ir informatikos instituto doktorantas Rimgaudas Laucius. Tai pirmasis darbas, kuriame išsamiai nagrinėjamos kompiliatorių internacionalizavimo problemos. Ši tema apskritai nauja.

Buvo laikai, kai programos vertimą į kitą kalbą laikėme egzotika. Didėjant programinės įrangos rinkai, suvokta, kad norint sėkmingai prekiauti ir konkuruoti užsienyje, programas reikia pritaikyti prie naujos aplinkos: kompiuterio ekrane matomus užrašus išversti į konkrečiame regione vartojamas kalbas, naudotis priimtinais skaičių, datų, valiutos ir kitais formatais, pritaikyti prie tuose regionuose nusistovėjusių raštvedybos bei kitų normų ir tradicijų. Taip formavosi programinės įrangos lokalizavimo pramonė.

Lokalizavimo darbų sąnaudos gerokai sumažėja programos originalą iš anksto pritaikius lokalizuoti – jį internacionalizavus. Tačiau sąnaudų reikalauja  ir internacionalizavimas. Jas būtų galima sumažinti internacionalizavimo elementus įtraukus į tas programas kompiliuojantį kompiliatorių. Būtent šio darbo ir ėmėsi R. Laucius.

Kompiliatoriaus internacionalizavimą galima suprasti dvejopai: kompiliatoriaus, kaip programos, pritaikymą būsimam jo paties lokalizavimui ir kaip įrankio internacionalizuotoms programoms kurti. Disertacijoje daugiausia dėmesio skiriamas antrajam aspektui, nes jis, iš esmės skiriasi nuo taikomųjų programų internacionalizavimo ir dar nebuvo tirtas.

Disertacijoje pateiktas keleto kompiliatorių internacionalizuotumo lygio vertinimas. Tyrimo objektu pasirinktas „Free Pascal“ kompiliatorius, nes jame yra bendriausios programavimo kalbų konstrukcijos, o internacionalizuotumo lygis žemiausias.

Nustatyta, kad nemažą dalį programų internacionalizavimo elementų galima perkelti į aukštesnį, t. y. kompiliatorių lygmenį ir taip padidinti jais gaminamos programinės įrangos internacionalizuotumo lygį bei sumažinti programoms internacionalizuoti reikalingas sąnaudas.

Disertacijoje pateiktas internacionalizavimo metodas ir rekomendacijos kompiliatorių autoriams.

Eksperimentiškai internacionalizuotas ir sulietuvintas „Free Pascal“ kompiliatorius jau naudojamas Lietuvos mokyklose. Sukurta grafinė internacionalizuota programavimo terpė, į kurią ir integruotas kompiliatorius.

 

Kompiuterija, 2007, Nr. 10, p. 12.

« kiti straipsniai