Klavišų pavadinimai

 

Gintautas Grigas

 

Visi, kurie naudojasi kompiuteriu, susiduria su klaviatūra, užrašais ant klavišų, o kai reikia klavišus įvardyti – ir jų pavadinimais. Kaip taisyklingai vadinti kiekvieną klavišą, kurių yra ne taip ir mažai?

Klavišų yra dviejų rūšių: ženklų klavišai ir valdymo klavišai.

Ženklų klavišais renkami ženklai: raidės, skaitmenys, skyrybos ir kiti ženklai. Ant ženklo klavišo yra užrašytas ženklas, kuris gaunamas paspaudus tą klavišą. Todėl jis ir vadinamas to ženklo vardu: raidės A klavišas, skaitmens 5 klavišas ir t. t.

Ant valdymo klavišų būna nupieštos piktogramos, rodančios klavišų paskirtį ir (arba) užrašai – klavišų pavadinimai arba (dažniausiai) jų santrumpos. Lietuviškoje klaviatūroje – lietuviški užrašai. Deja, lietuviškos klaviatūros dar mažai paplitusios. Dažniausiai naudojamasi amerikietiškomis klaviatūromis, rečiau vokiškomis su tų kalbų užrašais ant klavišų. Todėl ir kyla klausimas, kaip vadinti šios grupės klavišus.

Ženklų išdėstymo principus ir piktogramas ant klavišų reglamentuoja tarptautinis standartas ISO/IEC 9995. Konkretus ženklų išdėstymas ir užrašai ant klavišų palikti nacionalinių standartų kompetencijai. Lietuvišką klaviatūrą apibrėžia Lietuvos Respublikos standartas LST 1582. Jame reglamentuojami užrašai ir piktogramos ant klavišų. Antroje lentelės skiltyje pateikti šį standartą atitinkantys užrašai ant klavišų. Vieni klavišai vadinami santrumpomis, o kai kurie – ir visu sutartiniu žodžiu. Santrumpų pabaigoje taškas nededamas taupant vietą ant klavišo.

 

Klavišo pavadinimas

Lietuvių

kalba

Anglų kalba

Vokiečių kalba

Prancūzų kalba

Įvedimo klavišas

Įvesti

Enter

 

Entrée

Valdymo klavišas

Vald

Ctrl

Strg

Ctrl

Alternatyvos klavišas

Alt

Alt

Alt

Alt

Antrojo lygio klavišas

Lyg2

Shift

 

 

Trečiojo lygio klavišas

Lyg3

Alt Gr

Alt Gr

Alt Gr

Didžiųjų raidžių klavišas

Didž

Caps Lock

 

 

Tabuliavimo klavišas1

Tab

Tab

Tab

 

Grįžimo klavišas

Gr

Esc

Esc

Esc

Naikinimo klavišas2

(Naikinti)

(Backspace)

 

 

Funkcinis klavišas F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

F1, F2, F3...

Skaitmenų klavišas

Skaitm

Num Lock

Nums

Verr num

Spausdinimo klavišas3

Sp

Print Scrn

SysRq

Drück

Impr ècarn syst

Įterpimo klavišas

Įterpti

Insert

Einfg

Inser

Šalinimo klavišas

Šal

Delete

Entf

Suppr

Slinkties klavišas4

Slinkti

Scrol Lock

Rollen

Arrêt Défil

Pradžios klavišas

Prad

Home

Pos1

 

Pabaigos klavišas

Pab

End

Ende

Fin

Pauzės klavišas

Pauzė

Pause

Break

Pause

Paus Attn

Ankstesnio puslapio klavišas

Psl↑

Page Up

Bild↑

 

Tolesnio puslapio klavišas5

Psl↓

Page Down

Bild↓

 

Rodyklės aukštyn klavišas6

Rodyklės žemyn klavišas6

Rodyklės kairėn klavišas6

Rodyklės dešinėn klavišas6

 

1Standarte Tabuliacija kairėn ir tabuliacija dešinėn.

2Standarte Naikinimas iš kairės.

3Standarte Ekrano spausdinimas.

4Standarte Ekrano slinkimas.

5Standarte Kitas puslapis.

6Standarte Žymeklis aukštyn, žymeklis žemyn ir t. t.

 

Lentelėje pateikti užrašai ant klavišų ir kitomis kalbomis. Nemažai klavišų žymima vien piktogramomis (jos lentelėje neparodytos). Rengiant lietuviškos klaviatūros standartą buvo stengtasi klavišus žymėti ir žodžiais arba jų santrumpomis, kad būtų galima paprasčiau juos įvardyti tekste.

Standarte klavišai įvardijami veiksmais, kuriuos jie sukelia, pavyzdžiui, „įterpimas“, „šalinimas“. Čia, rašome taip, kaip klavišą vadintume rišliame tekste: „įterpimo klavišas“, „šalinimo klavišas“. Taip vadinami klavišai „Enciklopediniame kompiuterijos žodyne“ (2005). Kiti skirtumai tarp standarto ir žodyno pažymėti lentelės išnašose.

Kai reikia paminėti klavišą rišliame tekste, rašomas visas jo pavadinimas, pvz..: Paspauskite įvedimo klavišą; tabuliavimo klavišą; alternatyvos klavišą.... Kai reikia parašyti kelių klavišų derinį, tai dažniausiai vartojamos jų santrumpos, sujungtos pliuso ženklais, pavyzdžiui, užuot rašę Laikydami paspaustą valdymo klavišą spauskite raidės A klavišą rašome trumpiau: Paspauskite Vald+A klavišus.

Tekste ne visada patogu parašyti (išspausdinti) rodyklėles. Todėl vietoj jų vartojami žodžiai: aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn. Pvz.: Paspauskite klavišus Vald+Psl aukštyn.

Naikinimo klavišas žymimas vien piktograma be užrašo. Kai reikia jį paminėti tekste, jis įvardijamas žodžiu naikinti (kaip įvedimo klavišas žodžiu įvesti).

Klaviatūroje yra po du valdymo ir antrojo lygio klavišus: vienas dešinėje, kitas kairėje. Kartais jie atlieka skirtingas funkcijas. Tada klavišo pavadinimas patikslinamas, pvz.: Laikydami paspaustą kairįjį antrojo lygio klavišą spauskite pabaigos klavišą arba trumpiau: Spauskite klavišus Lyg2 (kairysis) + Pab“.

Dešinėje klaviatūros pusėje yra atskira skaitmenų dalis. Dauguma jos klavišų dubliuoja kairiosios (pagrindinės) dalies klavišus. Jeigu reikia pasakyti, kad kalbama apie skaitmenų dalies klavišus (valdymo arba ženklų), tai sakoma įprastai, pvz.: Skaitmenų dalyje paspauskite pliusą ir surinkite 25. Jeigu reikia pavartoti santrumpą ir iš konteksto neaišku, kad kalbama apie skaitmenų dalies klavišą, tai skaitmenų dalis nurodoma skliaustuose, pavyzdžiui, Pab (sk.), 5 (sk.).

 

Gimtoji kalba, 2007, Nr. 8, p. 7–9.

« kiti straipsniai