Naudojimosi naršyklėmis statistika

 

Gintautas Grigas

 

Išleista ilgai žadėta 7-oji interneto naršyklės „Internet Explorer“ versija, pasirodė gerokai patobulinta „Mozilla Firefox“ antroji versija. Suaktyvėjo diskusijos, kurią pasirinkti ir verda reklaminė kova, įdomu pamatyti ir tai, kas ką jau yra pasirinkę ir kaip laikui bėgant keičiasi pasirinkimas.

Naudojimosi naršyklėmios statistiką nuolat skelbia W3C konsorciumas (http://www.w3schools.com/browsers/). Pagal jo duomenis palyginsime kaip kas pusmetį kito dviejų daugiausia žinomų ir konkuruojančių naršyklių šeimų – „Internet Explorer“ (5, 6 ir 7 versijų) bei „Mozillos“ (Mozilla, Firefox) –populiarumas per pastaruosius ketverius metus.

 

 

Naršyklių statistika remiantis konsorciumo W3C duomenis

 

Grafike naudojimasis nurodytas procentais. Abiejų naršyklių šeimų procentų suma nelygi šimtui, nes dar keletas procentų tenka kitoms, mažiau populiarioms naršyklėms.

„Mozillos“ grupės naršyklės yra išverstos į lietuvių kalbą (IE – tik iš dalies). Jų pradžios tinklalapių adresai yra lokalizuotojų tvarkomos svetainės „Mozilla Lietuvoje“ (http://aldona.mii.lt/pms/lok/mozilla/) ir „Firefox Lietuvoje“ (http://ims.mii.lt/firefox/), todėl galima registruoti naršyklių paleidimus iš prie interneto prijungtų kompiuterių.

Nuo 2005 m. rugsėjo mėn. kas mėnesį fiksuojami skaitiklių rodmenys ir skaičiuojama, kiek vidutiniškai kartų per dieną kompiuteryje buvo paleista (įkelta) naršyklė (neskaitant gretimų paleidimų iš to paties kompiuterio). Rezultatai pateikti grafike.

 

 

 

Vidutinis kasdienis naršyklių paleidimų skaičius iš interneto naršytojų kompiuterių

 

Matome, kad per pastaruosius 16 mėnesių naudojimasis lietuviška naršykle „Mozilla“ padidėjo maždaug 1,5 karto, o „Firefox“ – 3 kartus.

Pažvelgę į abiejų naršyklių grafikus matome, kad naudojimasis jomis sumažėjo tuo pačiu metu. Akivaizdu, jog tada buvo atostogų metas, praėjusi vasara buvo tikrai karšta ir ne visi poilsiautojai į kuprines dėjosi kompiuterius, intensyviau poilsiavo „Firefox“ gerbėjai.

Dabar turime dvi lietuviškas naršyklės „Firefox“ atmainas: „Mozilla Firefox“ ir „Firefox LT“, kitaip dar vadinama visuomenine laida (Firefox Community Edition), kuriai netaikomi kai kurie prekės ženklo reikalavimai, ribojantys lokalizavimą. Vienas iš ribojimų – negalima pakeisti pradžios tinklalapio, o tuo pačiu ir rinkti statistikos. Naršyklės „Mozilla Firefox“ lietuviška versija pradėta platinti 2006 m. spalio pabaigoje ir jos naudotojai nepateko į čia pateiktą grafiką.

Pradžios tinklalapį galima ir patiems pakeisti ir taip „pabėgti“ nuo statistikos. Taigi, absoliutūs skaičiai gali būti netikslūs, bet santykiniams dydžiams (kreivės augimui ar kritimui) didesnės įtakos jie neturėtų daryti – „pabėgusiųjų“ skaičius paklusta tiems patiems statistikos dėsniams.

 

Kompiuterija, 2007, Nr. 1, p. 30.

 

« kiti straipsniai