Ar yra FM bangos?

 

Dažnai girdime sakant, kad viena ar kita radijo programa transliuojama FM bangomis. Jeigu paskaitysime „Radioelektronikos terminų žodyną“ (2000) arba bet kurį fizikos vadovėlį, tai rasime radijo klausytojams pažįstamas ilgąsias, vidurines, trumpąsias ir ultratrumpąsias bangas, o televizijos žiūrovai žino dar ir ultratrumpųjų bangų rūšis – metrines ir decimetrines. Visos jos turi ir santrumpas: IB, VB, TB, UTB, MB, DB. Tad ką gi galėtų reikšti FM?

Anglų k. santrumpa FM vartojama dažnio moduliavimui (angl. frequency modulation) žymėti. Bet radijo imtuvų gamintojai šią santrumpą ėmė vartoti ultratrumposioms bangoms žymėti ir ją rašo ant radijo imtuvų mygtukų. Mat ultratrumpųjų bangų ruože radijo stotys garsui perduoti naudoja dažnio moduliavimą. Bet tai nėra išskirtinė ultratrumpųjų bangų savybė. Be to, jose gali būti naudojami ir kiti moduliavimo būdai. Pavyzdžiui, televizijoje vaizdui perduoti naudojamas amplitudės moduliavimas.

Radijo klausytojas, sukiodamas derinimo rankenėlę, ieško ne moduliavimo rūšių, o reikiamo bangos ilgio arba jam atvirkščio dydžio – dažnio.

Taigi, iš tikrųjų FM bangų nėra. Santrumpa FM – ne tik svetimybė, bet ir klaidinanti. Tai ne kas kita, kaip radijo imtuvų gamintojų žargonas. Todėl ultratrumpąsias bangas derėtų vadinti ultratrumposiomis bangomis arba sutrumpintai – UTB bangomis.

 

Gintautas Grigas

 

Gimtoji kalba. 2008, Nr. 8, p. 9.

 

« kiti straipsniai