Lietuviškus žurnalus mažai domina lietuviškos kompiuterių programos

 

Dr. Gintautas Grigas

 

Prieš pusmetį Sigita Pedzevičienė rašė (LA Nr. 294-295, 2007-12-22), kad praeitais metais nebuvo išleista nė vienos knygos apie į lietuvių kalbą išverstas dažniausiai naudojamas kompiuterių programas: operacinę sistemą „Windows Vista“ ir raštinės programų paketą „MS Office 2007“, bet apie angliškas tų pačių programų versijas – apie dešimtį.

Buvo įdomu pažiūrėti, kaip į lietuvybę kompiuteriuose reaguoja kompiuterininkų žurnalai. Juk jie turėtų būti operatyvesni už knygas.

Per pirmąjį šių metų pusmetį išėjo dvylika žurnalo „Computer Bild Lietuva“ numerių, trys žurnalo „Computer Bild Lietuva patarėjas“ numeriai ir po šešis „Kompiuterijos“ ir „Computer Active“ numerius. Apžvelgsime ką apie minėtas ir kitas lietuviškas programas rašo šie informacinių technologijų žurnalai.

 

Operacinė sistema „Windows Vista“

Žurnalas „Computer Bild Lietuva“ kiekviename numeryje pateikia patarimų rubriką, vadinamą „Triukai su įvairiomis programomis“. Žurnalo Nr. 3 rašoma „Perskaitę šiuos patarimus kompiuteriu galėsime naudotis daug patogiau, o kai „Windows Vista Ultimate“ prakalbinsime lietuviškai, daugelis kompiuterinių paslapčių taps aiškios ir suprantamos“. Ir čia pat aprašoma, kaip įdėti lietuvių kalbą į šią daugiakalbę „Vistos“ versiją.

Kitos „Vistos“ versijos buvo sulietuvintos dar 2007 m. balandžio mėnesį. Tačiau ši daugiakalbė ir turi daugiau kitokių galimybių. Todėl daug kas ją įsigijo dar tada, kai joje nebuvo lietuvių kalbos. Dabar jau kiekvienas gali turėti lietuvišką „Vistą“.

Deja, žurnalo redakcija nepasinaudojo savo pačių patarimais ir visuose tolesniuose numeriuose spausdino patarimus ir straipsnius tik apie anglišką „Windows Vista“.

„Kompiuterija“ Nr. 3 taip pat išspausdino informaciją apie daugiakalbės „Vistos“ sulietuvinimą, bet tame pačiame numeryje aprašė anglišką šios sistemos versiją.

„Computer Active“ apie „Vistą“ rašė kiekviename numeryje, išspausdino daug straipsnių, užimančių per 50 puslapių, bet visus tik apie anglišką versiją.

Operacinė sistema tvarko viso kompiuterio darbą. Todėl tenka paminėti jos komandas arba pavaizduoti dialogo langus bei mygtukus aprašant kitų programų veikimą arba įdiegimą. Deja neteko matyti, kad kuriame nors iš minėtų žurnalų būtų komandos rašomos lietuviškai. Ir ne tik „Vistos“, bet ir ankstesnės, dar 2002 m. sulietuvintos „Windows XP“ sistemos.

Taigi, lietuviški žurnalai faktiškai ignoruoja lietuviškas operacines sistemas. Juos „palaiko“ ir prekybininkai. Rytis Umbrasas rašė kaip sudėtinga nusipirkti kompiuterį su lietuviška operacine sistema (LA Nr. 43, 2008-02-22). Todėl nenuostabu, kad žurnalo „Computer Bild Lietuva“ (2008 m. Nr. 5) atlikta apklausa parodė, kad tik 37% joje dalyvavusių turi lietuvišką „Windows“ operacinę sistemą.

 

Raštinės programų paketas

2007 m. birželio mėn. buvo išleistas sulietuvintas raštinės programų paketas „MS Office 2007“. Praėjus pusmečiui žurnalas „Computer Bild Lietuva“ pirmuose keturiuose šių metų numeriuose paeiliui aprašė pagrindinius šio paketo komponentus: tekstų rengyklę „Word 2007“, skaičiuoklę „Excel 2007“, pateikčių rengyklė „Power Point 2007“, elektroninio pašto programą „Otlook Express 2007“. Bet visų tik angliškas versijas. Apie visas šias programas arba ankstesnes 2003 metų versijas (jos taip pat jau buvo sulietuvintos) buvo trumpai rašoma ir beveik visų šio žurnalo numerių patarimų skyriuose, bet vėlgi tik apie angliškas. Apie lietuviškas nepavyko rasti nė vieno straipsnio.

„Kompiuterija“ rašė tik apie skaičiuoklę. Paskelbė du straipsnius: vieną apie lietuvišką versiją (Nr. 6), kitą apie anglišką (Nr. 3).

„Computer Active“ paskelbė du straipsnius apie tekstų rengyklę „Word“ (Nr. 4, 6). Abu apie naują ir ankstesnes angliškas versijas. Vienas straipsnis skirtas rašybos tikrinimui, bet tik... anglų kalbos. Mat angliška versija neturi priemonių lietuviškai rašybai tikrinti. Apie skaičiuoklę „Excel“ taip pat du ir taip pat tik apie angliškas versijas (Nr. 3, 5). Apie „Outlook 2007“ vieną (Nr. 5) ir tik anglišką. Taigi, visi trys minėti žurnalai per pusmetį paskelbė dešimtį straipsnių, apie angliškas programų versijas (ir dar nemažai straipsnelių „Computer Bild Lietuva“ žurnalo patarimų skyriuje) ir tik vieną apie lietuvišką. Kažin, ką skaitysime antrą pusmetį?

 

Apie kitas programas

Turime ir daugiau sulietuvintų programų. Tai interneto naršyklės (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). pokalbių programos (Skype, Windows Live Messenger), duomenų tvarkymo ir kt. Didesnius straipsnius apie jas rašė du žurnalai.

„Computer Bild Lietuva“ iš viso parašė aštuonis straipsnius santykiu 5:3 lietuviškų versijų naudai, o „Computer Active“ – šešis santykiu 2:4 angliškų versijų naudai.

Žurnalas „Computer Bild Lietuva Patarėjas“ kiekviename numeryje pateikia daug trumpų, bet informatyvių straipsnių apie naujas programas arba naujas jų versijas. Jei programa sulietuvinta, tai pateikia lietuviškos versijos aprašymą, pažymėtą Lietuvos vėliavos piktograma. Visa tai padeda skaitytojui greitai pastebėti ir pasirinkti tinkamą programą. Iš viso per pusmetį žurnalas pateikė 25 tokius sulietuvintų programų aprašus. Neteko pastebėti, kad būtų pateikta sulietuvintos programos angliška versija. Taigi santykis 25:0 lietuvių kalbos naudai.

Kiti žurnalai taip pat pateikė trumpų programų aprašymų. Bet juos sunkiau palyginti, nes straipsnelių ilgiai labai nevienodi, bet santykis tarp lietuviškų ir angliškų panašus kaip ir minėtų ilgesnių.

Būtų malonu, kad „Patarėjo“ pavyzdžiu pasektų ir kiti žurnalai.

Ir dar vienas dalykas. Žurnalas „Computer Bild Lietuva“ kiekviename numeryje pateikia kurios nors programų grupės (pvz., interneto naršyklių, duomenų tvarkymo, pašto programų) redakcijos atliktų testų rezultatus, kad pagal juos skaitytojas galėtų pasirinkti sau tinkamiausią. Sveikintina, kad tarp vertinamų savybių pateikiama informacija, ar programa turi lietuvišką sąsają (t. y., ar ekrane matomi užrašai išversti į lietuvių kalbą), ar yra lietuviškas žinynas (pagalba) pačioje programoje ir internete.

Per pusmetį buvo išbandyta ir įvertinta 84 programos. Iš jų 11 turi lietuvišką sąsają. Mažoka. Bet čia priekaištas ne žurnalui, o valstybės institucijoms, mus vedančioms į informacinę visuomenę, kad per mažai dėmesio skiria programų vertimui į lietuvių kalbą. Vien faktas, kad žurnalas pateikia programą tarp pasirinktinų, ypač pagal parametrus atsidurusią sąrašo pradžioje, rodo, kad programa verta dėmesio ir reikėtų rimtai pagalvoti apie tokios programos lietuvinimą.

Taigi situacija nėra gera. Lietuviškų programų turime nedaug, bet ir apie jas žurnalai rašo nenoriai.

 

 

 

Lietuvos aidas, Nr.166 (10556), 2008-07-28, p. 1, 2.

 

 

« kiti straipsniai