Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Svetainės „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ (http://www.likit.lt) lankytojai nuo 2009 metų sausio mėnesio jau gali naudotis nauju Valentinos Dagienės, Gintauto Grigo ir Tatjanos Jevsikovos parengtu Enciklopediniu kompiuterijos žodynu.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2008 m. gruodžio 4 d. žodyną aprobavo, tuomet TEV leidykla jį išspausdino, o autoriai sutvarkė jo internetinę versiją.

Žodyne pateikiamos terminų ir žodžių junginių, dažniausiai matomų kompiuterio ekrane, apibrėžtys, paaiškinimai, vartosenos pavyzdžiai. Įdėta nemažai iliustracijų. Todėl žodynas turėtų būti naudingas visiems kompiuterių naudotojams, o ypač mokytojams ir mokiniams. Ne vien dėl to, kad mokiniai įprastų vartoti taisyklingus terminus, bet ir todėl, kad į žodyną įtraukti ir svarbesni mokyklinės informatikos terminai – visi žodyno autoriai yra gerai pažįstami su informatikos mokymu, yra lokalizavę po keletą mokymui skirtų kompiuterių programų.

Enciklopediniame žodyne aprašyta apie keturis tūkstančius kompiuterijos terminų ir leksinių vienetų. Taip pat pateikiamas priedas – anglų–lietuvių kalbų kompiuterijos žodynėlis. Į jį įtraukti aprašytų terminų ir leksinių vienetų atitikmenys anglų kalba, be to, pridėta dar apie tris tūkstančius neaprašytų, bet dažnai kompiuterijoje vartojamų žodžių. Jeigu lietuviškas atitikmuo yra aprašytas enciklopedinėje dalyje, tai iš jo eina saitas į aprašą.

Jeigu vienam daugiareikšmiam angliškam žodžiui yra keli lietuviški atitikmenys, tai nuėjus per saitus į tų žodžių aprašus, lengviau pasirinkti tinkamiausią.

Žodžių, ypač įvardijančių sudėtingesnes sąvokas, aprašai gana išsamūs. Jie gali pasitarnauti ir mokymuisi, kaip trumpi konspektėliai.

Besinaudojantieji žodynu gali jį ne tik skaityti, bet ir prisidėti prie jo tobulinimo. Yra skyrelis „Talkininkai“, kuriame skaitytojai kviečiami pranešti apie pastebėtas klaidas. Internetinėje versijoje klaidos bus ištaisytos, o jas pastebėjusieji įtraukti į talkininkų sąrašą.

Veidrodis, 2009-03-09.