Kirčiuotos raidės kompiuteryje

Sigita Pedzevičienė

Kirčiuotas raides matome išspausdintas popieriuje, kartais – rodomas kompiuterio ekrane. Skaityti kirčiuotą tekstą nėra jokių problemų. Ranka rašyti – taip pat: uždedi ant raidės kirčio ženklą, ir viskas. Bet kai reikia surinkti kompiuteriu, iš karto atsiranda rimta kliūtis: kompiuterio klaviatūroje kirčiuotų raidžių nėra. Nebuvo kompiuteryje ir kirčiuotų raidžių kodų. Kliūtį buvo bandoma įveikti kuriant ženklų koduotes ir šriftus, turinčius kirčiuotas raides bei šiam tikslui pritaikytus raidžių įvedimo būdus. Bet tai dar ne viskas. Surinktas tekstas, perkeltas į kitą kompiuterį bus teisingai parodytas tiktai tada, jeigu ir tame kitame kompiuteryje bus ta pati koduotė ir tas pats šriftas.

Situacija pagerėjo kompiuteriuose pradėjus naudoti unikodą – universalią koduotę, į kurią telpa visi rašto ženklai. Ją „pažįsta“ beveik visos naujesnės kompiuterių programos ir šriftai. Taigi kirčiuoto teksto perkėlimas iš vieno kompiuterio į kitą nebekelia problemų. Lieka tik tekstą surinkti unikodu.

Rinkimas kodais naudojantis programa „Word“

Tai paprasčiausias kirčiuotų raidžių rinkimas neįdedant į kompiuterį jokių papildomų priemonių. Reikia tik žinoti trijų kirčių kodus: kairinio kirčio (`) kodas – 0300, dešininio (“) – 0301, riestinio (~) – 0303.

Norint surinkti kirčiuotą raidę „Word“ dokumente, pirmiausia surenkama nekirčiuota raidė, tada kirčio kodą ir, palikus žymeklį po kodo, nuspaudus klavišą „Alt“ spaudžiama „X“. Kodas virs kirčiu ant raidės. Pavyzdžiui, jei norite surinkti kirčiuotą „m̃“,reikia surinkti „m0303“, ir nuspaudus klavišą „Alt“ paspausti „X“.

Renkant kirčiuotas raides tokiu būdu yra ir išimčių: jei norite surinkti kirčiuotas a arba e raides, po raidės reikia surinkti tarpo simbolį, tada kodą, pavyzdžiui, renkant kirčiuotą „è“, reikia surinkti „e 0300“ (su tarpu), nuspaudus klavišą „Alt“ paspausti „X“ ir atsargiai pašalinti tarpą.

Kita ypatybė susijusi su tašku ant mažosios i. Vakarų Europos kalbose raidė i su kairiniu kirčiu vaizduojama be taško, o lietuvių kalbos taisyklės reikalauja raidę rašyti su tašku, todėl tašką reikia uždėti specialiai, t. y. surinkti raidę i, tada taško kodą 0307, nuspaudus klavišą „Alt“ paspausti „X“, surinkti kirčio kodą (pvz. 0301) ir vėl nuspaudus „Alt“ paspausti „X“.

Rinkimas kodais naudojantis kitomis programomis

Aukščiau aprašytas būdas tinka tik programoms „Word“. Norint kirčiuotas raides surinkti kuria nors kita programa (pavyzdžiui, rašant elektroninį laišką), reikia operacinei sistemai „Windows XP“ arba „Windows Vista“ nurodyti, kad ji priimtų unikodo kodus – į jos registrą įrašyti atitinkamą nuostatą. Registro papildymo failą galite parsisiųsti iš tinklalapio http://ims.mii.lt/klav/tvarkyk.html. Jei nesugebėsite papildyti registro patys, Jums galėtų padėti informatikas.

Norint surinkti kirčiuotą raidę naudojantis bet kuria „Windows“ sistemos programa (išskyrus „Word“) reikia surinkti nekirčiuotą raidę, po to laikant nuspaustą „Alt“ klavišą surinkti skaitmeninėje (dešinėje) klaviatūros dalyje „+“ ženklą ir kirčio kodą, pavyzdžiui, jei norite surinkti kirčiuotą „è“, reikia surinkti raidę e, tada laikant nuspaustą „Alt“ klavišą surinkti +0300.

Rinkimas klaviatūra

Kodais rinkti ilgas darbas. Todėl jis tinka tik tuomet, kai retkarčiais reikia surinkti vieną kitą kirčiuotą raidę. Jei tenka rinkti didelės apimties kirčiuotus tekstus, verta įdiegti papildomą klaviatūros tvarkyklę, kurią galima parsisiųsti iš tinklalapio http://www.vlkk.lt/palemonas.html. Tai standartinė klaviatūra, papildyta kirčiuotų raidžių rinkimo galimybe. Jos klavišų išdėstymas pateiktas piešinyje.

Raidės su kirčiais renkamos panaudojant kombinacinį (tęsties) klavišą (klaviatūros kairiajame viršutiniame kampe). Renkama tokiu būdu:
raidė (nekirčiuota),
jos kirčio ženklas (paspaudus klavišą ekrane dar nieko nesimato),
kairinio kirčio ženklas ` (jį paspaudus ant raidės atsiranda prieš tai surinktas kirčio ženklas).

Taigi vienai kirčiuotai raidei surinkti reikia paeiliui paspausti du kirčio ženklus, pavyzdžiui,
surinkę u ` ` gausime ,
surinkę u “ ` gausime ,
surinkę u ~ ` gausime .

Dešininio kirčio ženklas užrašytas dešiniajame apatiniame klavišo kampe. Tai reiškia, kad jis yra trečiojo lygio ženklas ir renkamas laikant nuspaustą klavišą Lyg3.

Čia taip pat yra išimtis dėl taško ant i. Norint, kad kirčio ženklas nenustumtų taško, kirčiuota raidė i renkama taip:
raidė i,
kairinis kirčio ženklas,
taškas,
kirčio ženklas
kairinis kirčio ženklas.

Pavyzdžiui, jei norite surinkti ̃, reikia iš eilės surinkti „i`.~`“. Ne visi šriftai taip surinktą kirčiuotą i raidę geba parodyti, todėl gali reikėti pakeisti šriftą.

Kirčiuotų raidžių klaviatūra yra visavertė lietuviška klaviatūra. Joje yra visi reikalingi ženklai. Tuo ji skiriasi nuo vadinamosios skaičiukinės klaviatūros. Todėl ją verta naudoti mokyklų kompiuteriuose ne vien dėl kirčiuotų raidžių. Be to, ja galima surinkti svarbiausių užsienio kalbų: anglų, prancūzų ir vokiečių, raides (su įvairiais diakritiniais ženklais, panašiai kaip kirčiuotas).

Raidžių vaizdai šriftuose

Kirčiuotas raides gali parodyti dauguma šriftų. Deja, ne visi rodo gražiai. Štai keletas pavyzdžių:

Dauguma šriftų (pvz. Arial, Times New Roman) dar „nemoka“ pritaikyti kirčio ženklų prie raidžių aukščio ir juos deda vienodame aukštyje ir ant didžiųjų, ir ant mažųjų raidžių. Dėl to kirčio ženklai ant mažųjų raidžių būna per aukštai, arba ant didžiųjų per žemai ir susilieja su raidėmis. Perskaityti įmanoma, bet ne visada atrodo gražiai.

Naujesni šriftai kirčio ženklą pritaiko prie raidžių aukščio ir tada jos atrodo natūraliau. Ypač gražiai kirčio ženklus uždeda šriftas „Palemonas“. Šį šriftą galima atsisiųsti iš „Palemono“ tinklalapio.

Gražesni raidžių piešiniai

Visi šriftai gali gražiai rodyti tas raides, kurios turi kodus unikode, taigi ir atskirus piešinius šrifte (ne sudedamus iš dviejų dalių). Kodus turi ne visos kirčiuotos raidės. Turinčios kodus raidės surašytos į lentelę.

Kirčiuotų raidžių kodų lentelė

Raidė

Kodas

Raidė

Kodas

Raidė

Kodas

Raidė

Kodas

Raidė

Kodas

À

00C0

è

00E8

Ĩ

0128

Ò

00D2

ù

00F9

à

00E0

É

00C9

Ý

00DD

ò

00F2

Ú

00DA

Á

00C1

é

00E9

ý

00FD

Ó

00D3

ú

00FA

á

00E1

1EBC

1EF8

ó

00F3

Ũ

0168

Ã

00C3

1EBD

1EF9

Õ

00D5

ũ

0169

ã

00E3

Ì

00CC

Ñ

00D1

õ

00F5

 

 

È

00C8

Í

00CD

ñ

00F1

Ù

00D9

 

 

Tokias raides galima rinkti paprasčiau:

Kodais naudojantis „Word“ programa. Lentelėje susiradus reikiamą raidę, „Word“ dokumente reikia surinkti jos kodą ir, palikus žymeklį po kodo, nuspaudus klavišą „Alt“ paspausti „X“. Pavyzdžiui, jei norite surinkti ò, reikia surinkti kodą 00F2 arba 00f2 ir nuspaudus „Alt“ paspausti „X“.

Kodais naudojantis kitomis programomis. Lentelėje susiradus reikiamą raidę, reikia nuspausti „Alt“ klavišą, tada paspausti skaitmeninėje (dešinėje) klaviatūros dalyje „+“ ženklą ir surinkti raidės kodą, pavyzdžiui, jei norite surinkti kirčiuotą „è“, reikia laikant nuspaustą „Alt“ klavišą surinkti +00E8 (arba +00e8).

Klaviatūra. Raides, kurios yra pateiktoje lentelėje, galima klaviatūra surinkti paprasčiau, dviem klavišų paspaudimais: pirmiausia reikia surinkti kirčio ženklą, o po to raidę. Pavyzdžiui, surinkę „~“ ir „a“, gausime „ã“.  

 Gimtasis žodis, 2008 m. Nr. 10, p. 5-8.

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius.