2004 M. METODINIAI STRAIPSNIAI

 1. J. Aušraitė, I. Stasiukaitytė. Šeštųjų elektroninio pašto varžybų atgarsiai // Kompiuterija, Nr. 4(80), 2004, p. 37.
 2. V. Dagienė, T. Jevsikova. Tyrimas "Atviras kodas švietime" // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 17(192), 2004, p. 14-16.
 3. V. Dagienė, D. Žalys. Informacinių technologijų konkursas "Bebras" // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 17(192), 2004, p. 23.
 4. V. Dagienė, G. Grigas, M. Rimkus. OpenOffice.org – jau ketveri // Kompiuterija, 11(87), 2004, p. 40-41.
 5. V. Dagienė, D. Žalys. Bebras – informacinių technologijų konkursas // Kompiuterija, 11(87), 2004, p. 50.
 6. V. Dagienė, I. Stasiukaitytė. Atvirosios programos mokyklose // Kompiuterija, 11(87), 2004, p. 25.
 7. G. Grigas. Svetainių pavadinimai // Kompiuterija, 10(86), 2004, p. 35.
 8. G. Grigas, T. Jevsikova. Nauja stabili „Mozillos“ versija // Kompiuterija, Nr. 8(84), 2004, p. 49.
 9. G. Grigas. Unikodas ir „Unicode“ // Gimtoji kalba, 8, 2004, p. 14-15.
 10. G. Grigas. Standartinė lietuviška kompiuterio klaviatūra // Biuro administravimas, Nr. 5, 2004, p. 20-23.
 11. G. Grigas. Kaip tarti santrumpas // Biuro administravimas, Nr. 11, 2004, p. 39–40.
 12. G. Grigas. Taškas ir kablelis tarp skaičių // Biuro administravimas, Nr. 12, 2004, p. 59.
 13. G. Grigas. Mokymui naudojamų programų lokalizavimas // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 18 (193), 2004, p. 7–9.
 14. L. Markauskaitė. Švietimo informacinių technologijų paroda BETT 2004 // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 2(177), 2004, p. 9.
 15. L. Markauskaitė. Interaktyvios lentos: revoliucija ar evoliucija // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 4(179), 2004, p. 11.
 16. L. Markauskaitė. Mokykla su kilnojamomis sienomis // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 5(180), 2004, p. 11.
 17. L. Markauskaitė. Ugdymo priemones – į internetą // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 7(182), 2004, p. 11.
 18. L. Markauskaitė. Į mokyklą – virtualiu taku // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 8(183), 2004, p. 11.
 19. L. Markauskaitė. Kaip įvertinti elektroninio mokymosi kokybę // Informacinis leidinys: Švietimo naujienos, 9(184), 2004, p. 11.

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2005-04-04