2006 M. METODINIAI STRAIPSNIAI

 1. V. Dagienė. Pažintis su Europos parlamentu — ir ne tik tai // Lietuvos aidas, 2006 m. gegužės 5 d.
 2. V. Dagys. Jaunųjų programuotojų mokyklai – dvidešimt penkeri metai // Mokslas ir technika, 2006, Nr. 2, p. 30–32.
 3. G. Grigas. „Linux“ ar Linuksas // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 1, p. 13.
 4. G. Grigas. Diktantas ir kompiuteris // Šiaurės Atėnai. 2006 m. vasario 25 d. Nr. 8 (786), p. 2.
 5. G. Grigas. Internetas darosi daugiakalbis ir lietuviškas // Lietuvos aidas. 2006 m. kovo 31 d. Nr. 74, p. 7.
 6. G. Grigas. Tarptautiniai elektroninio pašto adresai // Kompiuterija. 2006, Nr. 3, p. 14.
 7. G. Grigas. Lietuvių kalba ir mobiliųjų telefonų žinutės // Kompiuterija. 2006, Nr. 5, p. 25.
 8. G. Grigas. Lietuviškų rašmenų kelias į kompiuterį // Lietuvos aidas, Nr. 102, 2006 m. gegužės 6 d. p. 6–7.
 9. G. Grigas. Kompiuterijos santrumpos: skolinimasis, vertimas, tarimas // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 5, p. 8–13.
 10. G. Grigas, T. Jevsikova.Thunderbird LT – lietuviška visuomeninė laida // Kompiuterija. 2006, Nr. 7, p. 44.
 11. V. Dagienė, G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas // Mokslas ir technika. 2006, Nr. 6 (564), p. 24–25.
 12. G. Grigas. Aklasis teksto rinkimas // Žvirblių takas, 2006, Nr. 4 (68), p. 40–41.
 13. G. Grigas. Kiaušiniai, datos, standartai // Gimtoji kalba. 2006, Nr. 7 (469), p. 32.
 14. G. Grigas. Ar Lietuvos kompiuteriai pamils lietuvių kalbą? // Lietuvos aidas, Nr. 207 (10000), 2006 m. rugsėjo 12 d., p. 4.
 15. G. Grigas. Pasaulio mokslininkai apie informatiką ir kompiuterius mokykloje // Lietuvos aidas, Nr. 258 (10051), 2006 m. lapkričio 11 d., p. 5.
 16. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė. Matematika su Dinamine geometrija – mokomoji kompiuterinė priemonė // Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ISSEP 2006, Vilnius, 2006m. lapkričio 7–11 d., ISBN 9986-680-35-2.
 17. A. Juškevičienė. Lietuviška Google // Kompiuterija. 2006, Nr. 11, p. 37.
 18. S. Pedzevičienė. Kirilica galima rašyti iš karto sparčiai // Kompiuterija, 2006, Nr. 11, p. 37.
 19. S. Pedzevičienė. Ruošiame karstus, ateikite! [apie mobiliųjų telefonų defektus] // Lietuvos aidas, Nr. 270 (10063), 2006 m. lapkričio 25 d., p. 2.
 20. S. Pedzevičienė. 80 procentų moterų nemoka parašyti savo pavardės // Lietuvos aidas, Nr. 283 (10076), 2006 m. gruodžio 11 d., p. 3.
 21. G. Grigas. Lyčių lygybė ir nelygybė elektroniniame pašte. // Lietuvos aidas, Nr. 270 (10063), 2006 m. lapkričio 25 d., p. 2.
 22. G. Grigas. Geriau būtų, kad telefonai su defektais nebūtų pardavinėjami. // Lietuvos aidas, Nr. 292 (10085), 2006 m. gruodžio 21 d., p. 1, 3.
 23. L. Zajančkauskienė.Tarptautinė mokytojų, taikančių IKT, patirtis // Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ISSEP 2006, Vilnius, 2006m. lapkričio 7–11 d., ISBN 9986-680-35-2.
 24. L. Zajančkauskienė.Mokytojas ir mokinys – visada kartu // Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ISSEP 2006, Vilnius, 2006m. lapkričio 7–11 d., ISBN 9986-680-35-2.
 25. A. Pečiukaitytė, L. Zajančkauskienė, B. Narkevičienė.Vaikų ir jaunimo akademinė pažanga – nacionalinė moksleivių akademija // Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ISSEP 2006, Vilnius, 2006m. lapkričio 7–11 d., ISBN 9986-680-35-2.
 26. I. Žilinskienė.Kompiuterinis funkcijų vizualizavimas – priemonė matematikos mokymui ir mokymuisi // Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos ISSEP 2006, Vilnius, 2006m. lapkričio 7–11 d., ISBN 9986-680-35-2.

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2006-12-20