2007 M. METODINIAI STRAIPSNIAI

 1. Dagienė V., Drenoyianni H., Jevsikova T., Stergioulas L. Skaitmeninis raštingumas pradiniame ugdyme // Kompiuterininkų dienos-2007, Konferencija „IKT mokykloje“ , 2007, p. 163–171.
 2. Dagienė V., Zajančkauskienė L. Skaitmeninis raštingumas mokyklose, 2007.
 3. V. Dagienė. Proveržis spartėja. Informacinis leidinys. Leidykla TEV, 2007, 5, 11.
 4. V. Dagienė. Nemeskime kelio dėl takelio // Švietimo naujovės, 2007, Nr. 11(246), 8—9.
 5. V. Dagienė. Informatikų olimpiados: kaip įveikti kompiuterį // Švietimo naujovės, 2007,Nr. 13(248), 1–3.
 6. V. Dagienė. Tarptautinė informatikos talentų ugdytojų konferencija // Švietimo naujovės, 2007,Nr. 13(248), 18–20.
 7. V. Dagienė, V. Dagys, I. Žilinskienė. Informacinės technologijos // Mokinio žinynas, Vilnius: Alma litera, 2007, 561–654.
 8. V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos VII–VIII klasėms, I dalis. Vilnius: TEV, 2007, 100 p.
 9. V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. Tavo bičiulis kompiuteris: Informacinės technologijos VII–VIII klasėms, II dalis. Vilnius: TEV, 2007, 100 p.
 10. V. Dagienė, I. Žilinskienė. Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Vilnius: TEV, 2007, 260 p.
 11. V. Dagys, V Daniūnas. „Mokslasplius.lt“ – mokslo žinių sklaidos portalas internete // Kompiuterininkų dienos – 2007, Vilnius: Žara, 2007, 172–180.
 12. A. Otas, V. Dagys, Aidas Žandaris. Kompiuterininkų sąjungos veikla 2005–2007 metais // Kompiuterininkų dienos – 2007, Vilnius: Žara, 2007, 9–23.
 13. E. Kurilovas, S. Kubilinskiene. Knowledge Repositories in European Education: History, Contemporary Practice and Future Objectives. Lithuanian Digital Library of Educational Resources and Services // 6FP IST CALIBRATE project’s Deliverable, 4(1), 2007.
 14. V. Dagienė, E. Žalys. Devynių šalių „bebrai“ vėl renkasi Pasvalyje... // Lietuvos aidas / Naujausios žinios. Nr. 101 (645), 2007 m. gegužės 5 d., p. 1.
 15. G. Grigas. Naudojimosi naršyklėmis statistika // Kompiuterija. 2007, Nr. 1, p. 30.
 16. G. Grigas. Ar mokytojai suspėja su informacinių technologijų naujovėmis? // Lietuvos aidas. Nr. 28 (10119), 2007 m. vasario 3 d., p. 3.
 17. G. Grigas. Sugedęs ar sugadintas telefonas? // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 1, p. 31–32.
 18. G. Grigas. Keletas panašių, bet skirtingas reikšmes turinčių žodžių porų kompiuterijoje // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 2, p. 3–5.
 19. G. Grigas. Lietuviški rašmenys kompiuteryje // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 3, p. 2–8.
 20. A. Juškevičienė. Lietuvių kalba Lietuvoje – deficitas // Lietuvos aidas. Nr.73 (10 164), 2007 m. kovo 30 d., p. 2.
 21. G. Grigas, S. Pedzevičienė. Mūsų asmenvardžiai internete // Kompiuterija. 2007, Nr. 4, p. 27.
 22. G. Grigas. Lietuviškos kompiuterių programos // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 5, p. 2–7.
 23. G. Grigas. Ką geriau mokame: matematiką ar gimtąją kalbą? // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 5, p. 32.
 24. A. Juškevičienė. Lietuvybė SMS žinutėse // Kompiuterija. 2007 m. Nr. 5, p. 41.
 25. A. Juškevičienė.Lietuvių kalba SMS žinutėse // Veidrodis. 2007-04-14.
 26. G. Grigas. Pokalbiai apie standartinę klaviatūrą // Kompiuterija. 2007, Nr. 5, p. 24.
 27. G. Grigas, S. Pedzevičienė. Nauja pašto programos Mozilla Thunderbird versija // Kompiuterija. 2007, Nr. 6, p. 35.
 28. G. Grigas. Atvirosios programos modifikavimo pratimas // Kompiuterija. 2007, Nr. 7, p. 25.
 29. G. Grigas. Miestas, kuriame gyvenu – Kaip jį vadinu // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 6, p. 32.
 30. G. Grigas. Lietuviška kompiuterijos terminija // Gimtasis žodis. 2007, Nr. 7, p. 7–12.
 31. S. Pedzevičienė. Lenkijoje išleistas lietuviškas kompiuterijos žodynėlis // Kompiuterija. 2007, Nr. 8, p. 35.
 32. G. Grigas. Klavišų pavadinimai // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 8, p. 7–9.
 33. G. Grigas. Interneto svetainių adresai: lietuviški ir ne visai // Gimtoji kalba. 2007, Nr. 8, p. 22–23.
 34. G. Grigas. Lietuviški rašmenys elektroniniame pašte // Žvirblių takas. 2007, Nr. 4, p. 54–56.
 35. S. Pedzevičienė. Šiauliai kol kas raštingiausi // Šiauliai plius. 2007 m. rugsėjo 7 d. Nr. 172.
 36. G. Grigas. Internetinio raštingumo akcija [rezultatai] // Naujausios žinios. Kasdienis „Lietuvos aido“ priedas. Nr. 210 (754), 2007 m. rugsėjo 14 d., p. 1.
 37. G. Grigas. Kompiuterinis raštingumas ir rašto kultūra informacinėje visuomenėje // Kompiuterininkų dienos – 2007. Vilnius, „Žara“. 2007, p. 191–198.
 38. G. Grigas. Santrumpos terminijoje // Teminologija. T. 13, 2007, p. 194–199.
 39. G. Grigas. Disertacijos tema – kompiliatorių internacionalizacija // Kompiuterija. 2007, Nr. 10, p. 12.
 40. S. Pedzevičienė. Internetinio raštingumo akcija // Kompiuterija. 2007, Nr. 10, p. 27.
 41. G. Grigas. Lietuviškos kompiuterių programos // Žvirblių takas. 2007, Nr. 5, p. 43–45.
 42. G. Grigas, S. Pedzevičienė. Lietuvybė pokalbių programoje „Skype“ // Kompiuterija. 2007, Nr. 11, p. 23–24.
 43. S. Pedzevičienė. Kalėdinės dovanos nupirkti nepavyko // Lietuvos aidas. 2007, Nr. 294-295 (10385-10386), p. 7.
 44. G. Grigas. Kompiuterių programų lietuvinimas 2007 metais // Naujausios žinios. Nr. 298 (842), 2007 m. gruodžio 29 d., p. 1 (Lietuvos aido priedas).
 45. E. Jasutienė, L. Stepanauskienė. Matematika su „Dinamine geometrija“. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 1 (66).
 46. V. Dagys. Tarptautinė konferencija „EUROLOGO 2007“. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 1 (66).
 47. V. Dagienė, T. Jevsikova. Mokyklų skaitmeninio raštingumo plėtotės projektas „eSTART“. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 3 (68).
 48. V. Dagys. Kviečiame į mokyklinės informatikos konferenciją. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 3 (68).
 49. V. Dagienė. Kompiuterių klubai vaikams. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 3 (68).
 50. V. Dagys. Tarptautinė moksleivių informatikos olimpiada. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 3 (68).
 51. A. Puškevičius, V. Dagys. Jaunųjų programuotojų neakivaizdinė mokykla. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 4 (69).
 52. V. Dagienė, T. Jevsikova. Informatika, matematika ir informacinės technologijos – auksinis trikampis. // Veidrodis, 2007 m. Nr. 4 (69).
 53. E. Kurilovas, S. Kubilinskienė. išteklių ir paslaugų bibliotekos diegimas Lietuvoje. IV Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos (LInMA) konferencijos „Informacinių technologijų mokymas ir integravimo su kitais dalykais galimybės“ medžiaga, 2007 m. kovo 17 d. Vilnius.

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2007-10-24