2008 M. METODINIAI STRAIPSNIAI

 1. V. Dagienė, T. Jevsikova. Švietimo informacinių technologijų paroda Londone // Veidrodis, 2008-02-08.
 2. V. Dagienė. Informacinių technologijų diegimas į Lietuvos švietimą // Mokslas ir technika, Nr. 6, 2008, p. 22–23, 39.
 3. V. Dagienė, I. Žilinskienė. Nuotoliniai kursai pedagogams // Švietimo naujienos, Nr. 4 (259), 2008, p. 10.
 4. V. Dagienė, I. Žilinskienė. Nuotoliniai kursai pedagogams. Kviečiame naudoti informacines technologijas // Švietimo naujienos: Švietimo panorama, Nr. 4 (259), 2008, p. 10–11.
 5. V. Dagienė, B. Skūpas. „EduJudge“: Europinis projektas mokytis programavimo // Švietimo naujienos, Nr. 12 (267), 2008, p. 5.
 6. V. Dagienė. Kūrybinis informacinių technologijų konkurso „Bebras“ seminaras Torunėje // Švietimo naujienos: Olimpiados, konkursai, Nr. 13 (268), 2008, p. 26.
 7. V. Dagienė. Informatikai rinkosi Egipte // Švietimo naujienos, Nr. 15 (270), 2008, p. 12.
 8. V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 38–40.
 9. V. Dagienė, L. Zajančkauskienė. Į informatikos gelmes – su bite Baite // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 41–43.
 10. V. Dagienė, I. Jonaitytė. Informacinių technologijų konkursas „Bebras“ švenčia penkmetį // Švietimo naujienos, Nr. 19 (274), 2008, p. 12.
 11. G. Grigas. Programinės įrangos lietuvinimas 2007 metais // Veidrodis, 2008-02-11.
 12. S. Pedzevičienė. Nauja naršyklė Google Chrome – iššūkis kitoms? // Kompiuterija, 2008, Nr. 11, p. 30.
 13. S. Pedzevičienė. Kirčiuotos raidės kompiuteryje // Gimtasis žodis, 2008, Nr. 10, p. 5-8.
 14. G. Grigas. Keletas pastabų dėl sulietuvintos „Windows Vistos“ operacinės sistemos // Kompiuterija. 2008, Nr. 12, p. 24–25.
 15. G. Grigas. Kompiuterijos leksika ir terminija // Santalka // 2008, t. 16, Nr. 2, p. 31–39.
 16. G. Grigas. Ar mokame skaityti santrumpas? // Lietuvos aidas // Nr. 192 (10582) 2008 m. rugpjūčio 28 d., p. 5.
 17. G. Grigas. Nauji mokslo metai su šiuolaikine įranga // Lietuvos aidas // Nr. 201, 2008 m. rugsėjo 8 d., p. 3
 18. G. Grigas. Ar yra FM bangos // Gimtoji kalba. 2008, Nr. 8, p. 9.
 19. G. Grigas. Mokomės iš klaidų – ne tik savų // Gimtasis žodis. 2008, Nr. 10, p. 2–4.
 20. G. Grigas. Pedagogas virtualioje bendruomenėje // Žvirblių takas. 2008, Nr. 4, p. 61–63.
 21. A. Juškevičienė. ECDL kompiuterinis raštingumas ir mažaraščiai // Lietuvos aidas // Nr. 203, 2008-09-10, p. 2.
 22. G. Grigas. Lietuviška „Word 2007“ rengyklė // Kompiuterija. 2008, Nr. 8, p. 20–21.
 23. G. Grigas. Pedagogas virtualioje bendruomenėje // Žvirblių takas. 2008, Nr. 4, p. 61–63.
 24. A. Juškevičienė. Atvirųjų programų lietuvinimas // Lietuvos aidas // Nr. 168, 2008-07-30, p. 1, 6.
 25. G. Grigas. Lietuviškus žurnalus mažai domina lietuviškos kompiuterių programos // Lietuvos aidas // Nr. 166, 2008-07-28, p. 1, 2.
 26. G. Grigas. Lietuvybės problemos kompiuterių programose // Lietuvos aidas // Nr. 159, 2008-07-19, Nr. 162, 2008-07-23.
 27. G. Grigas, S. Pedzevičienė. Internetiniai komentarai. Ar mokame juos rašyti? // Kompiuterija. 2008, Nr. 1, p. 15.
 28. G. Grigas. The First Lithuanian Accounting Machine // IT STAR, 2008, v. 6, nr. 1, p. 7.
 29. G. Grigas. Diktantas ir rašybos tikrinimo programos // Kompiuterija. 2008, Nr. 3, p. 47.
 30. G. Grigas. Ką rodo mygtukai Start ir Pradėti? // Kompiuterija. 2008, Nr. 6, p. 17.
 31. S. Pedzevičienė. Lietuvybė „Microsoft Excel 2007“ programoje // Kompiuterija, 2008, Nr. 6, p. 33.
 32. S. Pedzevičienė. Vokiški žurnalai rašo apie vokiškas programas, lietuviški – apie angliškas // Lietuvos aidas, 2008, Nr. 199 (10589), p. 5.
 33. T. Jevsikova. Tarptautinė konferencija apie skaitmeninį raštingumą // Veidrodis, 2008-11-28
 34. S. Kubilinskienė, I. Žilinskienė. Trečioji konferencija „Informatika mokykloje: raida ir perspektyvos“ // Veidrodis, 2008-07-18.
 35. S. Kubilinskienė. Nacionalinė mokymosi objektų metaduomenų saugykla // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 84–87.
 36. A. Puškevičius, V. Dagys. Jaunųjų programuotojų neakivaizdinė mokykla // Veidrodis, 2008-09-
 37. J. Skūpienė. Tarptautinė moksleivių informatikos olimpiada // Veidrodis, 2008-09-08.
 38. L. Zajančkauskienė. Mokymosi galimybių didinimas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokymui ir mokymuisi taikant IKT // Informacinės ir komunikacinės technologijos mokykloje: Pranešimų rinkinys, Vilnius, 2008, p. 177–179.
 39. L. Zajančkauskienė. Mokymosi galimybių didinimas specialiųjų poreikių mokiniams // Mokymosi proceso valdymo kompetencija, mokant matematikos ir informacinių technologijų pagal mokinių galias, poreikius ir polinkius: Pranešimų rinkinys, Šiauliai, 2008, p. 55-59. ISBN 978-9955-858-00-3.
 40. L. Zajančkauskienė. Imagine Logo mokyme ir mokymesi // Mokymosi proceso valdymo kompetencija, mokant matematikos ir informacinių technologijų pagal mokinių galias, poreikius ir polinkius: Pranešimų rinkinys, Šiauliai, 2008, p. 19. ISBN 978-9955-858-00-3.
 41. L. Zajančkauskienė. Pateiktys pamokose: parengimo metodika + keletas praktinių patarimų prieš kalbant ir kalbant. IKT taikymo pradinio ugdymo procese galimybės. Pranešimų rinkinys kompaktinėje plokštelėje. Panevėžys, 2008. ISBN 978-9986-34-188-8, UDK 371.3(474.5)(06).

Matematikos ir informatikos institutas, Informatikos metodologijos skyrius. Atnaujinta 2009-01-01