emblema

BUVUSI Lietuvos mokinių informatikos olimpiadų svetainė.

Dabartinė: http://www.lmio.lt

Aktualijos Lietuvos Baltijos Tarptautinės Kitos Pasirengimas Fotoalbumas en en
Lietuvos
Aktualijos
Datos
Organizavimas
Nuostatai
Vertinimo komisija
Organizavimo komitetas
Techninis komitetas
Varžybų sistema
I-II etapo
III etapo I d.
III etapo II d.
DUK
Uždaviniai
Vertinimas
Idėjos aprašo
Programavimo stiliaus
Testavimas
Rezultatai
XVIII ol. (2006/2007)
XVII ol. (2005/2006)
XVI ol. (2004/2005)
XV ol. (2003/2004)
XIV ol. (2002/2003)
XIII ol. (2001/2002)
XII ol. (2000/2001)
XI ol. (1999/2000)
X ol. (1998/1999)
IX ol. (1997/1998)
VIII ol. (1996/1997)
VII ol. (1995/1996)
VI ol. (1994/1995)
V ol. (1993/1994)
IV ol. (1992/1993)
Laimėtojai
XVIII ol. (2006/2007)
XVII ol. (2005/2006)
XVI ol. (2004/2005)
XV ol. (2003/2004)
XIV ol. (2002/2003)
XIII ol. (2001/2002)
XII ol. (2000/2001)
XI ol. (1999/2000)
X ol. (1998/1999)
IX ol. (1997/1998)
VIII ol. (1996/1997)
VII ol. (1995/1996)
VI ol. (1994/1995)
V ol. (1993/1994)
IV ol. (1992/1993)
III ol. (1991/1992)
II ol. (1990/1991)
I ol. (1989/1990)
Istorija
Ankstesnės
Uždavinių sk.
Balų vidurkis
Dalyvių sk.
Uždavinynai
Fotogalerija
Įdomybės
Rėmėjai
skaitliukas
© 2004
Kontaktai


Programavimo stiliaus (kultūros) vertinimas

Programavimo stilius vertinamas tik tada, jeigu programa surenka bent pusę taškų už testus, nebent sąlygoje nurodyta kitaip.

Programuojantiems Paskalio kalba rekomenduojame naudoti Borland kompanijos rekomenduojamą objektinio Paskalio stilių. Tačiau moksleivis gali pasirinkti ir kitokį programavimo stilių (vertinimas nepriklauso nuo to koks stilius pasirinktas).

Svarbiausi programos vertinimo kriterijai:

 • Nuoseklumas (teksto išdėstyme, vardų parinkime, skaidyme į dalis ir t.t.);

 • Paprastumas (programa yra lengvai modifikuojama);

 • Aiškumas (programą lengvai gali suprasti kiti);

 • Bendrumas (programa lengvai pritaikoma įvairioms naujai iškylančioms situacijoms);

Detalesni kriterijai:

 • Programa apiforminama laikantis programavimo technologijos principų: struktūrizuotai parenkant tinkamas struktūras, prasminius vardus, užrašant komentarus;

 • Programos struktūra atitinka reikalavimus (yra antraštė);

 • Visame tekste laikomasi vienodų ir aiškių teksto išdėstymo taisyklių;

 • Kintamųjų vardai ir kiti vardai visoje programoje rašomi vienodu stiliumi;

 • Programa parengta laikantis struktūriškumo – uždavinio sprendimas suskaidytas į atskirų veiksmų grupes

 • Gebama išvengti nereikalingų globaliųjų parametrų: procedūros bei funkcijos gauna duomenis ir grąžina rezultatus naudojant parametrus;

 • Parinktos tinkamos duomenų struktūros; jos aprašomos programos teksto pradžioje ir galioja visoje programoje; nėra lokaliųjų duomenų struktūrų;

 • Laikomasi vaizdžių teksto skyrybos taisyklių: po skyrybos ženklų paliekamas tarpas, operacijų ženklai atskiriami tarpais ir pan.;

 • Komentuojamos esminės teksto vietos, veiksmų grupės, kintamieji, nusakoma procedūrų bei funkcijų paskirtis;

 • Duomenų (rezultatų) failai atidaromi tik tuomet kai jų reikia ir uždaromi iš karto kai jų nebereikia;

 • Nevartojami taip vadinami „magiški“ skaičiai programose, vietoj jų naudojamos konstantos; naudojamos simbolinės konstantos, o ne konstantų kodai;

 • Vengiama neįprastų triukų ir konstrukcijų;

Jei programavimo stilius labai prastas, nesvarstomos apeliacijos, kurių išnagrinėjimui yra būtina skaityti programos tekstą.