absoliutùsis sai̇̀tas

Saitas, kuriame nurodyta saistomo objekto (failo, tinklalapio) vieta visame tinkle.

Saistomą objektą perkėlus į kitą vietą reikia pakeisti ir visus į jį vedančius saitus.

Plg. santykinis saitas.

absolute link