sai̇̃tas  

1. Hipertekste esanti nuoroda, turinti matomą dalį ir po ja paslėptą komponentą – nurodomo objekto adresą, pagal kurį naršyklė arba kuri nors kita hipertekstu operuojanti programa gali rasti ir parodyti nuorodos rodomą dokumentą ir atversti jį nurodytoje vietoje.

Matomoji dalis hipertekste kokiu nors būdu išskiriama: nuspalvinama, pabraukiama (kad būtų matoma ir nespalviniame ekrane). Pavyzdžiui, šio aprašo pirmasis žodis „Hipertekste“ yra saitas. Jį spustelėjus šiame lange atsivers jo rodomo žodžio „hipertekstas“ aprašas. Nurodomo objekto adresas užrašomas ir susiejamas su matomąja nuorodos dalimi pagal naudojamo hiperteksto taisykles. Pavyzdžiui, minėta matomoji saito dalis yra apgaubta HTML kalbos gairėmis ir atrodo šitaip:

<a href="hipertekstas.html">Hipertekste</a>

Šią reikšmę turintį „saitą“ tiksliau būtų vadinti „hipersaitu“. Tačiau kai nėra pavojaus jį supainioti su antrąja toliau aprašyta „saito“ reikšme, vartojamas trumpesnis žodis – „saitas“.

Pavyzdžiai: absoliutusis saitas, aktyvus saitas, atgalinis saitas, gilusis saitas, kopijuoti saito adresą, neveikiantis saitas, numatytasis saitas, santykinis saitas.

Dar vartojama hipernuoroda, hipersaitas.

2. Ryšys tarp programos arba duomenų struktūrų komponentų, nurodytas antrojo komponento adresu kompiuterinėje kalboje arba rodyklės tipo kintamojo reikšme programavimo kalboje.

Kai atskiri programų moduliai jungiami į programą, saitus tarp jų sutvarko (modulius susieja) programa, vadinama saistykle.

hyperlink (1), link (2)