formãtas  

1. Dokumento arba jo dalies (rašmens, skaičiaus, datos, pastraipos, lentelės ir kt.) vaizdavimo ir apipavidalinimo būdas.

Dokumentų rengyklės paprastai turi atskirą meniu grupę, dažniausiai esančią pagrindiniame meniu, formatams aprašyti. Čia parenkamas šriftas, jo dydis (aukštis), stilius, nustatomas pastraipų lygiavimas, ženklinimas, eilučių intervalai, atstumai tarp pastraipų, puslapio dydis, paraštės ir kt.

formatas

Pavyzdžiai: datos formatas, pastraipos formatas, puslapio formatas, puslapių numerių formatas, rašmenų formatas, skaičiaus formatas, valiutos formatas.

2. Kompiuteryje laikomų duomenų apipavidalinimo būdas.

Priklauso nuo failo, kuriame laikomi duomenys, tipo.

Pavyzdžiai: AVI garso ir vaizdo formatas, MP3 formatas, PDF formatas, RTF formatas.

3. Tinklu siunčiamų duomenų apipavidalinimo būdas.

Būna dvejetainis arba tekstinis formatas.

4. Popieriaus lapo matmenys.

Nurodomas ilgio vienetais, pvz., 210×297 mm, 21×29,7 cm arba standartinių formatų pavadinimais, pvz., A4, A5.

Pastaba. Kai kurių šalių programinėje įrangoje dar gali būti nurodoma coliais. Lietuvinamą įrangą reikia koreguoti taip, kad būtų nurodoma centimetrais arba milimetrais.

Pavyzdžiai: A grupės formatai, A4 formatas, B grupės formatai, C grupės formatai, laiškinio popieriaus formatas.

format, paper size (4)