HTML kalbà  

Hiperteksto ženklinimo kalba, panaši į standartinę ženklinimo kalbą SGML, tačiau nėra tikrasis jos poaibis.

Dažniausiai vartojama tinklalapiams rašyti. Hiperteksto struktūrai, išdėstymui ir formatams aprašyti kalboje vartojamos gairės ir atributai.

Yra gana daug HTML kalbos rašyklių tinklalapiams rengti. Kalba paprasta. Įgudus ja galima parašyti tinklalapį ir grynojo teksto rašykle.

Šis tekstas parašytas HTML kalba. Normaliai jį skaitant naršykle matomas raiškusis tekstas be raiškumą suteikiančių gairių. Norint pamatyti tikrą šio tinklalapio tekstą su gairėmis ir atributais, reikia naršyklėje pasirinkti, kad jis būtų rodomas grynojo teksto pavidalu.

Dar žr. hipertekstinis dokumentas.

HTML, HyperText Markup Language