hipertèkstas  

Elektroniniu pavidalu pateiktas tekstas, kurio atskiros dalys siejamos saitais (1).

Naudojantis saitais galima naršyti po tekstą, pereinant iš vienos vietos į kitą. Į tekstą gali būti įterpta įvairių tipų objektų: piešinių, garso failų, programų ir kt.

Hiperteksto pavyzdžiai: tinklalapio tekstas, užrašytas HTML kalba; elektroninio žinyno tekstas, užrašytas „Windows“ failų HLP formatu, dokumentas, užrašytas PDF formatu. Šis žodynas taip pat yra hipertekstas (užrašytas HTML kalba).

hypertext