PDF formãtas  

Universalus dokumentų vaizdavimo formatas (2), tinkantis įvairioms operacinėms sistemoms. Jame panaudotas „PostScript“ formatas.

Juo galima pateikti tekstinę ir grafinę informaciją. Duomenys laikomi suglaudinti. Failai su šio formato duomenimis vadinami PDF failais ir turi prievardį pdf.

PDF format