Frazyno sandara
Frazyno rengėjai
Šaltiniai

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas
Anglų – lietuvių k. kompiuterijos žodynas
Santrumpų tarimas


Talkininkai

Atnaujinta 2020-11-04

Atversti frazyną >>>


Kompiuterijos frazynas


Programų sąsajose vartojama nemažai anglų kalbos žodžių ir jų junginių, kurių vertimas į lietuvių kalbą būna savitas. Tai metaforos, kompiuterijos specialistų žargonas, daugiareikšmiai žodžiai, kompiuterijoje vartojami kuria nors rečiau žinoma reikšme, įvairūs žodžiai ar jų junginiai tam tikrame kontekste įgyjantys reikšmes, kurių paprastai nebūna bendruosiuose anglų kalbos žodynuose. Neretai žodžiai paimami iš įvairių anglų kalbos atmainų, ypač jų daug iš amerikiečių anglų kalbos. Tokais atvejais gali pagelbėti šis frazynas.

Dauguma frazių paimtos iš sąsajos su kompiuteriu, programose esančių žimynų ir kitų su programų panaudojimu susijusių tekstų. Jas galima laikyti apibendrintais vertimo pavyzdžiais.

Šis frazynas turėtų būti naudingas programinės įrangos gamintojams ir lokalizuotojams, verčiantiems programas į lietuvių kalbą ir adaptuojantiems jas lietuviškai kultūrinei terpei, – jiems bus lengviau sudaryti ar parinkti komandų, parinkčių, parametrų pavadinimus, versti kompiuterio pranešimus, rengti elektroninius žinynus ir kitus darbui su kompiuteriu reikalingus tekstus.

Pagrindinis frazyno šaltinis yra „Kompiuterinės leksikos frazynas“, turintis 250 frazių grupių (http://ims.mii.lt/frazynas2011/). Į čia pateiktą frazyną įtraukta antra tiek frazių (dabar jame yra 500 frazių grupių).

Frazynas parengtas pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, vykdomą pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K) laikotarpiu 2012-04-01 – 2014-09-30. Darbinis šio frazyno pavadinimas buvo „Dažnai pasikartojančių kompiuterijos frazių žodynas“.

Autoriai: Gintautas Grigas, Sigita Pedzevičienė.

Žodyno pagalbininkai: Viktoras Dagys, Agnė Klimaitienė.

KF Lankymų skaičius nuo 2016-09-24