saitýnas  
žiniãtinklis

Hipertekstinės informacijos visuotinis tinklas, svarbiausias interneto komponentas.

Po jį galima naršyti naudojantis saitais, naudotis paieškos sistemomis reikalingai informacijai rasti, parsisiųsdinti tinklalapius, failus, atlikti įvairius kitus darbus, susijusius su duomenų mainais.

Pavyzdys: antrosios kartos saitynas.

Dar žr. hipertekstas.

web, WWW, World Wide Web