Lietuviška standartinė kompiuterio klaviatūra

        Naujametinė naujiena. Standartinę klaviatūrą galima įsigyti čia: lisk.lt


        Kaip įdiegti tvarkyklę – skaitykite čia


Klaviatūra yra vienas svarbiausių įrankių, kuriuo manipuliuodami bendraujame su kompiuteriu. Geras įrankis yra toks, kai darbas su juo aiškus ir natūralus. Tada jo tarsi nepastebime. Kokia turi būti kompiuterio klaviatūra, kad ji nekeltų papildomų rūpesčių, neblaškytų dėmesio?

• Klaviatūra turi būti galima surinkti visus kasdieniniam darbui reikalingus ženklus.

• Užrašai ant klavišų turi vienareikšmiškai pasakyti, kokį ženklą gausime paspaudę tą klavišą (galioja principas „ką matau, tą gaunu“).

Šiuos reikalavimus tenkina lietuviška kompiuterio klaviatūra, atitinkanti 2000 m. priimtą ir 2012 m. atnaujintą Lietuvos standartą LST 1582.Klaviatūros ženklų dalis (kairė pusė)
Klaviatūros skaitmeninė dalis (dešinė pusė)

Standartine klaviatūra galima surinkti:

• visus ASCII ženklus,
• visas lietuviškos abėcėlės raides,
• kitus lietuviško rašto ženklus (kabutes, brūkšnį, paragrafo ženklą),
• dešininį kirčio ženklą (reikalingas kirčiuotoms raidėms rinkti),
• jungiamąjį tarpą (gaunamas kartu paspaudus trečiojo lygio klavišą Lyg3 ir tarpo klavišą),
• euro ženklą.

Trečiasis lygis

Esame įpratę su vienu klavišu gauti du ženklus: vieną (užrašytą apačioje arba mažąją raidę) paspaudę tik ženklo klavišą, kitą (užrašytą viršuje arba didžiąją raidę) – kartu paspaudę ir antrojo lygio (registro) klavišą. Naujoje klaviatūroje ant kai kurių klavišų dešinėje apačioje yra užrašytas dar ir trečias ženklas. Tai trečio lygio ženklas, gaunamas kartu su ženklo klavišu paspaudus trečiojo lygio klavišą Lyg3 (jį atitinka daugelio užsieninių klaviatūrų dešinėje pusėje esantis klavišas su užrašu Alt).

Trečiasis lygis įgalina klaviatūroje realizuoti du aukščiau minėtus reikalavimus, nes nedidinant klavišų skaičiaus  galima sutalpinti visus reikalingas ženklus ir įgyvendinti principą  „gaunu tą, ką matau“, t. y. paspaudęs klavišą visada gausiu tokį ženklą, koks ant jo užrašytas.

Trijų lygių klaviatūros jau seniai (dar nuo DOS laikų) naudojamos visose Europos valstybėse, kurių kalbos turi lotyniškąją abėcėlę.

Suderinamumas su tarptautiniais standartais

Lietuviškos kompiuterio klaviatūros standartas LST 1582 parengtas remiantis tarptautiniu standartu ISO/IEC 9995 ir yra suderintas su jo nuostatomis, reglamentuojančiomis kalbų, vartojančių lotyniškąją abėcėlę, kompiuterio klaviatūras.

Klaviatūros įdiegimas į kompiuterį

Norint naudotis standartine klaviatūra reikia turėti klaviatūrą, ant kurios klavišų būtų užrašyti tinkami ženklai ir suaktyvinti standartinės klaviatūros tvarkyklę, esančią operacinėje sistemoje.

Klaviatūra gali būti fizinė arba ekraninė. Lietuvai tiekiami kompiuteriai su amerikietiškomis fizinėmis klaviatūromis. Todėl ant kai kurių klavišų reikia užklijuoti lipdukus. Apie tai – skyrelyje Fizinė klaviatūra.

Ekraninės klaviatūros piešinį formuoja programinė priemonė – klaviatūros tvarkyklė. Daugelis operacinių sistemų tokias tvarkykles turi. Apie tai – skyrelyje Ekraninė klaviatūra

Kirčiuotų raidžių rinkimas

Klaviatūra turi ženklus ` ~ “ ant to paties klavišo. Panaudojus šį klavišą, kaip kombinacinį (mirusįjį), galima rinkti tekstą su kirčiuotomis raidėmis. Tokiu atveju reikia įdiegti specialią tvarkyklę (ji tiks ir paprastiems tekstams rinkti). Tvarkykles galima parsisiųsti iš VLKK tinklalapio Palemonas. Surinktas tekstas bus koduojamas unikodu.

Angliškų tekstų rinkimas

Visus ženklus, esančius amerikietiškoje klaviatūroje, turi nauja lietuviška klaviatūra. Todėl norint rinkti anglišką tekstą, galima naudotis lietuviška klaviatūra (t. y. klaviatūros neperjungus į amerikietišką).

Rusiškų ir ukrainietiškų tekstų rinkimas

Rusų ir ukrainiečių kalbos turi joms būdingas klaviatūras. Jų ženklų išdėstymas patogus tų kalbų tekstams rinkti. Tačiau kai tokį tekstą tenka rinkti tik retkarčiais, klavišų išdėstymo racionalumas praranda prasmę, kadangi jis nėra įsimintas. Tokiais atvejais patogu pasinaudoti fonetine klaviatūra. Joje rusiškos arba ukrainietiškos raidės išdėstytos ant tų pačių klavišų, kaip ir jas pagal tarimą atitinkančios lietuviškos raidės. Kiti ženklai tose pačiose vietose.

Už ir prieš

Klaviatūros pakeitimas yra papildomas darbas, kurį reikia padaryti. Keičiasi kai kurių ženklų išdėstymas ant klavišų. Todėl reikės laiko prie jo įprasti. Tačiau su nauja klaviatūra dirbti patogiau. Taigi, pabandykime įvertinti visus „už“ ir „prieš“.

• Jeigu kompiuterio tik pradedate naudotis, tai rinkitės naują klaviatūrą, nes bus paprasčiau rinkti tekstus ir vėliau nereikės persimokyti.

• Jeigu planuojate padidinti rinkimo spartą, išmokti sparčiojo (aklojo) rinkimo visais pirštais, tai rinkitės naują klaviatūrą, nes gerų rezultatų galima pasiekti tik tada, kai klaviatūra turi visus reikalingus rašto ženklus, o raidės išdėstytos pakankamai arti nuo pirštų pagrindinių pozicijų.

• Jeigu klaviatūra mažai naudojatės ir jau esate įpratęs prie turimos klaviatūros, tai keisti klaviatūrą neverta.

• Jeigu tenka naudotis ne vien savo asmeniniu kompiuteriu, bet ir kitu, pavyzdžiui, darbavietės ar mokymo įstaigos kompiuteriu, kur yra sena (dažniausiai skaičiukinė) klaviatūra, tai tada įpratus prie naujos ir patogesnės savo kompiuterio klaviatūros padidės diskomfortas dirbant su svetimu kompiuteriu. Tokiu atveju klaviatūrą savo kompiuteryje tikslinga keisti tada, kai darbo patogumai nauja klaviatūra viršys nepatogumus, atsiradusius dėl klaviatūrų skirtumų.