Lietuviška standartinė kompiuterio klaviatūra

Klausimai ir atsakymai


1. Ar galima pasidaryti standartinę klaviatūrą iš senos 47 klavišų kompiuterio klaviatūros?
Ats. Taip. Tada tris trūkstamo (48-ojo) klavišo ženklus <  > – reikia išdėstyti ant raidžių Z Ū C klavišų trečiajame lygyje. Toks išdėstymas yra padarytas visose šioje svetainėje nurodytose tvarkyklėse.

2. Kaip standartine klaviatūra rinkti kirčiuotas raides?
Ats. Standartas neapibrėžia kirčiuotų raidžių rinkimo. Tačiau tokia galimybė numatyta. Klaviatūrą galima papildyti kirčiuotomis raidėmis. Tokiu atveju klavišas su kirčio ženklais (~ ` ') paverčiamas „mirusiu“ klavišu, o kirčiuotos raidės gaunamos mirusiu klavišu surinkus reikiamą kirčio ženklą, o po to paspaudus kirčiuojamą raidę. Kirčiuotoms raidėms rinkti reikalinga kita klaviatūros tvarkyklė. Tokią tvarkyklę galima parsisiųsti iš VLKK tinklalapio Palemonas.

3. Ar įpratę dirbti su standartine trijų lygių klaviatūra lengvai prisitaikysime prie kitų valstybių klaviatūrų išvykę į užsienį ir atvirkščiai – ar į Lietuvą atvykusiems užsieniečiams nebus sunku įprasti prie mūsų klaviatūros?
Ats. Trijų lygių kompiuterių klaviatūras naudoja visos Vakarų ir Vidurio Europos valstybės. Todėl problemų neiškils. Dviejų lygių klaviatūra naudojama JAV. Todėl pas mus atvykusiems amerikiečiams mūsų klaviatūra gali būti neįprasta, bet ne daugiau, kaip kurios kitos Europos valstybės (pvz., Belgijos, Prancūzijos, Vokietijos) klaviatūra.

4. Kaip lietuviška standartine klaviatūra rinkti angliškus tekstus?
Ats. Lietuviška standartinė klaviatūra turi visas anglų kalbos abėcėlės raides. Todėl ja galima rinkti angliškus arba mišrius (lietuviškus ir angliškus) tekstus neperjunginėjant klaviatūros (kalbos).

5. Kaip galima pritaikyti lietuvišką standartinę klaviatūrą rusiškiems tekstams rinkti?
Ats. Rusų kalba turi tiek pat raidžių, kaip ir lietuvių, ir beveik visas abiejų kalbų raides galima suporuoti pagal tarimą. Todėl yra galimybė turėti rusišką fonetinę klaviatūrą, kurioje rusiškos raidės išdėstytos ant klavišų, turinčių panašiai tariamas lietuviškas. Rusiškos fonetinės klaviatūros tvarkyklę galima parsisiųsti iš šios svetainės.

6. Ar sparčiųjų klavišų raidės naujoje klaviatūroje išliks tos pačios, pvz., vietoj senoje klaviatūroje buvusio Ctrl+X naujoje klaviatūroje reikės spausti Vald+X ar Vald+Ū?
Ats. Išliks. Reikės spausti Vald+X.

7. Trečiojo lygio klavišas yra tas pats, kas amerikietiškoje klaviatūros dešinysis Alt klavišas. Klavišas Alt yra valdymo klavišas. Valdymo klavišo kombinacija su ženklo klavišu gali būti panaudota valdymui. Ar nebus konfliktų su šio klavišo panaudojimu valdymui?
Ats. Tarptautinis klaviatūrų standartas ISO/IEC 9995 dešiniajam Alt klavišui suteikia trečiojo lygio klavišo statusą. Todėl jo panaudojimas kitiems tikslams (pvz., komandai) yra neteisėtas (panašiai, kaip antrojo lygio klavišo (Shift) panaudojimas komandai, o ne didžiąjai raidei gauti). Ankstesnėse programose tokių atvejų pasitaikydavo. Pavyzdžiui, ši klaida buvo programose „Word 6“ ir „Word 7“, bet jos nebeliko tolesnėse šios programos versijose. Teoriškai ji gali pasitaikyti ir naujose programose. Tačiau ji būtų greitai pastebėta, nes užkliūtų daugelio kalbų klaviatūroms, turinčioms trečiąjį lygį.

8. Yra skaičiukinės klaviatūros modifikacijų, kuriose galima du skaitmenis (9 ir 0) rinkti normaliai (pirmuoju lygiu), kiti aštuoni renkami su dešiniuoju Alt (trečiuoju lygiu), o ženklai ! @ # $ % ^ & * + renkami paspaudus iš karto tris klavišus: to ženklo, dešinįjį Alt ir Shift. Taip su ja galima surinkti visus ASCII ženklus. Todėl senoji klaviatūra ženklų skaičiumi beveik prisivijo naująją. Gal nebeverta pereiti prie naujosios?
Ats. Čia siūloma dešimtį ženklų rinkti trijų klavišų paspaudimais vienu metu, bet rankos tik dvi! Panašiai, trimis klavišais buvo renkami trečiojo lygio ženklai kol nebuvo jam skirto klavišo. Bet klavišas greitai atsirado. Klavišo hipotetiniam ketvirtajam lygiui niekas nesiruošia įdėti, nes šis lygis nereikalingas – visi privalomieji ženklai telpa į tris pirmuosius lygius ir dar lieka laisvų vietų. Todėl standarte ISO/IEC 9995 ketvirtasis lygis nenumatytas. Kadangi ženklų kombinacija Alt+Shift standarte nerezervuota, tai ji programose gali būti panaudota kitiems tikslams ir užblokuoti ženklų rinkimo funkciją. Be to minėtame standarte skaitmenis leidžiama rinkti tik pirmuoju arba antruoju lygiu.

9. Lietuviškos klaviatūros klavišų pavadinimai (pvz., Vald) yra lietuviški, angliškų programų languose matome angliškas santrumpas (pvz., Ctrl). Vartotojui tai nepatogu. Ar ši problema turi sprendimą?
Ats. Ši problemos nelieka lokalizuotose programose. Daugelyje lokalizuotų programų (pvz., Linux, Libre Office, Mozilla, Firefox, Thunderbird, Total Commander) jau dabar klavišų santrumpos lietuviškos. Operacinių sistemų „Windows“ pradedant 8-ąja laida ekraninėse klaviatūrose klavišų pavadinimai lietuviški. Jie taip pat lietuviški sulietuvintų planšetinių kompiuterių operacinių sistemų ekraninėse klaviatūrose.

10. Nusipirkau standartinę klaviatūrą. Paspaudęs klavišą su raide Š gaunu raidę F, neveikia trečiasis lygis. Kur priežastis?
Ats. Požymiai rodo, kad Jūsų kompiuteryje veikia senos ĄŽERTY klaviatūros tvarkyklė. Naujos klaviatūros tvarkyklę galima parsisiųsti iš šios svetainės skyriaus Tvarkyklės. Jei esate parsisiuntęs ir įdiegęs, tai tada reikia lietuvių kalbai priskirti standartinės klaviatūros tvarkyklę (į kalbų ir klaviatūrų nuostatas patenkama per operacinės sistemos valdymo skydelį).