Anglų

Lietuvių

B series

B grupės formatai

B sizes

B grupės formatai

back

atgal

 

grįžti

back color

fono spalva

back door

užpakalinės durys

backbone node

pagrindinio tinklo mazgas

back end

vidinė pusė

back panel

užpakalinis skydas

back side

apverstoji lapo pusė

back translation

atgalinis vertimas

back up

atsarginė kopija

 

daryti atsarginę kopiją

back up memory

atsarginė atmintis

backbone network

pagrindinis tinklas

backdoor

užpakalinės durys

back-end computer

vidinis kompiuteris

background

fonas

background application

foninė programa

background color

fono spalva

background computing

foninis skaičiavimas

background image

fono piešinys

background job

foninė užduotis

background noise

foninis triukšmas

background operation

foninis veikimas

background pattern

fono piešinys

background printing

foninis spausdinimas

background program

foninė programa

background sound

garsinis fonas

background task

foninė užduotis

backlight

foninis apšvietimas

backlit

foninis apšvietimas

backplane

užpakalinė plokštė

backplay

perklausyti

 

peržiūrėti

 

perklausa

 

peržiūra

backscrolling

slinkimas atgal

backslash

kairinis brūkšnys

backspace

grįžimas // per vieną poziciją

backspace key

naikinimo klavišas

backup

atsarginis kopijavimas

 

daryti atsarginę kopiją

backup capacity

atsarginio atminties įtaiso talpa

backup copy

atsarginė kopija

backup file

atsarginės kopijos failas

Backus-Naur form

Bekaus ir Nauro forma

backward

atgalinis

backward compatibility

atgalinis suderinamumas

backward learning

mokymasis iš praeities

backward reference

atgalinė nuoroda

backward slash

kairinis brūkšnys

backwards

atgal

bad block

blogas blokas

bad sector

blogas sektorius

badge

ženklelis

bag

krepšys

balance

balansas

 

balansuoti

 

pinigų likutis

balanced parantheses

poriniai skliaustai

balanced paranthesis

porinis skliaustas

band

juosta

bandwidth

juostos plotis

 

pralaidumas

bandwidth allocation

juostos paskirstymas

 

juostos paskyrimas

bandwidth allocation protocol

pralaidumo paskirstymo protokolas

bandwidth competition

pralaidumo varžybos // b/s

bank

bankas

banner

reklamjuostė

bar

juosta

bar chart

histograma

 

juostinė diagrama

bar code

brūkšninis kodas

bar code reader

brūkšninių kodų skaitytuvas

bar code scanner

brūkšninių kodų skaitytuvas

bare hardware

aparatūra be programinės įrangos

base address

bazinis adresas

base class

viršklasis

base font

numatytasis šriftas

base line

bazinė linija

base64 encoding

koduotė „base64“ // el. pašte

baseband

nemoduliuotas

baseband modem

nemoduliuotų signalų modemas

baseband network

vienkanalis tinklas

baseband signal

nemoduliuotas signalas

baseline

bazinė linija

basic

pagrindinis

Basic

kalba „Basic“, beisiko kalba

basic colors

pagrindinės spalvos

basic disk

pagrindinis diskas

basic input/output system

BIOS sistema

basic Latin

pagrindinė lotynų abėcėlė

basic Latin alphabet

pagrindinė lotynų abėcėlė

bass

žemi tonai

batch

paketas

batch file

komandų failas

batch job

paketinė užduotis

batch oriented

paketinis (-ė)

batch processing

paketinis apdorojimas

batch program

paketinė programa

battery

akumuliatorius

 

baterija

 

galvaninis elementas

battery is low

akumuliatorius senka

battery loader

akumuliatorių įkroviklis

battery status

akumuliatoriaus įkrova

baud

bodas

baud rate

sparta bodais

Baudot code

Bodo kodas

bayonet connector

kaištinė jungtis

BBS

elektroninė skelbimų lenta

BCC:

Nem. kopija // el. laiško antraštėje

BE

mažėjantys baitai // unikode

beacon frame

signalinis kadras

beamer

vaizdo projektorius

beep

pypsėti

 

pyptelėti

begin

pradėti

 

pradžia

beginning

pradžia

behavior

elgsena

bell

skambutis // varpelis

 

garsinis signalas

bell character

skambučio ženklas

bells and whistles

blizgučiai

belt-bed plotter

juostinis braižytuvas

benchmark

našumo testas

 

našumo matavimas

benign virus

gerybinis virusas

bent connector

lankinė jungtis

beta release

beta laida

beta test

beta testavimas

beta version

beta versija

Bézier curve

Bezjė kreivė

bias

nuokrypis

 

poslinkis

bidi

dvikryptis (-ė)

bidi bus

dvikryptė magistralė

bidi language

dvikryptė kalba

bidi option

dvikrypčio teksto parinktis

bidi text

dvikryptis tekstas

bidirectional

dvikryptis (-ė)

bidirectional bus

dvikryptė magistralė

bidirectional language

dvikryptė kalba

bidirectional list

dvikryptis sąrašas

bidirectional printer

dvikryptis spausdintuvas

bidirectional text

dvikryptis tekstas

big cell

didelis langelis

big data

gausieji duomenys

big endian

mažėjantys baitai

bilateral connection

abipusis ryšys

bilingual corpus

dvikalbis tekstynas

bill

sąskaita

 

išrašyti sąskaitą

bin

dėklas

binary

dvejetainis (-ė)

binary adder

dvejetainis sudėtuvas

binary arithmetic

dvejetainė aritmetika

binary carry

dvejetainė pernaša

binary code

dvejetainis kodas

binary coder

dvejetainis koderis

binary decision

pasirinkimas iš dviejų

binary field

dvejetainis laukas

binary file

dvejetainis failas

binary mode

dvejetainė veiksena

binary number

dvejetainis skaičius

binary operation

dvivietė operacija

binary search

dvejetainė paieška

binary signal

dvejetainis signalas

binary transfer

dvejetainis siuntimas

binary tree

dvejetainis medis

binary-coded decimal arithmetic

dvejetainė-dešimtainė aritmetika

binary-decimal code

dvejetainis-dešimtainis kodas

bind

saistyti

 

susieti

bind time

saistymo metas

binding

saistymas

 

susiejimas

binding time

saistymo trukmė

binocular display

stereoskopinis monitorius

binocular monitor

stereoskopinis monitorius

BIOS

BIOS sistema

bit

bitas

bit by bit

pabičiui

bit density

bitų tankis

bit image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

bit map

taškinė grafika

bit mapping

vaizdavimas taškine grafika, vaizdavimas rastrine grafika

bit mask

bitų kaukė

bit per second

bitas per sekundę

bit rate

sparta bitais

 

pralaidumas

bit-by-bit comparison

lyginimas pabičiui

bitcoin

bitkoinas

bitmap

taškinė grafika

bitmap editor

taškinės grafikos rengyklė, rastrinės grafikos rengyklė

bitmap font

taškinis šriftas

bitmap image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

bitmap processor

taškinės grafikos rengyklė, rastrinės grafikos rengyklė

bitmapped font

taškinis šriftas

bit-mapped graphics

taškinė grafika

bitmapped image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

bit-mapped image

taškinis paveikslas, rastrinis paveikslas

bit-oriented protocol

bitinis protokolas

bitrate

pralaidumas

bits per inch

bitas coliui

bitwise

pabičiui

 

bitinis (-ė)

bitwise addition

bitinė sudėtis

bitwise operation

bitinė operacija

black

juoda // spalva

black and white

nespalvotas

black box

juodoji dėžė

black box testing

juodosios dėžės testavimas

black hole

juodoji skylė

black list

juodasis sąrašas

blackhole list

juodasis sąrašas

blackout

visiškasis atjungimas

blank

tuščias (-ia)

blank address

tuščias adresas

blank character

tarpo ženklas

blank database

tuščia duomenų bazė

blank document

tuščias dokumentas

blank line

tuščia eilutė

blank page

tuščias puslapis

blank space

tuščia vieta

blanking

ištrynimas

bleed

užribis

blending

paveikslo sluoksnių suliejimas

blind carbon copy

nematomoji kopija

blind certificate

anoniminis liudijimas

blind copy

nematomoji kopija

blink

mirksėti

blink rate

mirksėjimo dažnis

blink time

mirksėjimo trukmė

blinking

mirksėjimas

blinking cursor

mirksintysis žymeklis

blinking rate

mirksėjimo dažnis

blinking text

mirksintis tekstas

blob

didelis dvejetainis objektas

block

blokuoti

 

blokas

block arrow

figūrinė rodyklė

block coordinates

bloko koordinatės

block cursor

stačiakampis žymeklis

block device

blokinis įtaisas

block diagram

blokinė schema

block elements

blokų ženklai

blockchain

blokų grandinė

blocked

užblokuotas

blockquote

citata // HTML kalboje

blog

rašyti į tinklaraštį

 

tinklaraštis

blog client

tinklaraščių rengyklė

bloger

tinklaraštininkas

blogger

tinklaraštininkas

blogging

tinklaraščio rašymas

blogosphere

tinklaraštija

Blu-ray disk

tankusis diskas

blue

mėlyna // spalva

blue screen

mėlynasis ekranas

blue screen of death

mėlynasis ekranas

Bluetooth adapter

mikrobanginio ryšio adapteris

Bluetooth connection

mikrobanginis ryšys

Bluetooth settings

mikrobanginio ryšio nuostatos

Bluetooth transceiver

mikrobanginis siųstuvas-imtuvas

BNF

BNF // Bekaus Nauro forma

board

plokštė

 

pultas

 

lenta // žaidimų

board game

stalo žaidimas

board-to-board connector

tarpplokštinė jungtis

bold

pusjuodis // šriftas

bookkeeping operation

buhalterinė operacija

bookmark

adresyno įrašas

 

įrašyti į adresyną

 

žymė

 

internetinis adresas

bookmark as

įrašyti į adresyną kaip

bookmark link

įrašyti saitą į adresyną

bookmarks

adresynas

bookmarks entry

adresyno įrašas

bookmarks import

adresyno importas

bookmarks item

adresyno įrašas

bookmarks record

adresyno įrašas

bookmarks search

paieška adresyne

Boolean

loginis

Boolean data

loginiai duomenys

Boolean function

loginė funkcija

Boolean operation

loginė operacija

Boolean operator

loginės operacijos ženklas

Boolean search

loginė paieška

Boolean value

loginė reikšmė

boot

operacinės sistemos paleidimas

boot disk

paleidimo diskas

boot file

paleidimo failas

boot loader

paleidyklė

boot memory

įkėlimo atmintis // operacinės sistemos

boot partition

paleidimo skaidinys

boot record

paleidimo įrašas // operacinės sistemos

boot sector

paleidimo sektorius

boot sequence

paleidimo eilė

boot virus

paleidimo sektoriaus virusas

bootstrapping

pakopinis paleidimas

 

savikėla

border

kraštinė

 

rėmelis

border color

kraštinių spalva

 

rėmelių spalva

border style

kraštinių stilius

borders and shading

kraštinės ir šešėliai

borders and spacing

kraštinės ir tarpai

bot

robotas

both-way list

dvikryptis sąrašas

both-way operation

dupleksinis veikimas

bottleneck

duomenų kamštis

 

silpnoji vieta

bottom

apačia

bottom alignment

apatinė lygiuotė

bottom up method

stambinimo metodas

bottom-up

stambinamas (-a)

bottom-up coding

stambinamasis programavimas

bottom-up design

stambinamasis projektavimas

bottom-up programming

stambinamasis programavimas

bounce

grąžinti

 

laiško grąžinimas

 

peradresavimas

bound

rėžis

boundary

riba

 

rėžis

boundary error

rėžių klaida

boundary router

išorinis maršrutizatorius

box

langelis // daug kitų reikšmių

box drawing characters

lentelių braižymo ženklai

box shadow

bloko šešėlis

bpi

bitas coliui

bps

b/s // bitas per sekundę

 

bitas per sekundę

brace

riestinis skliaustas

brackets

skliaustai

brainstorm

minčių lietus

branch

šaka

 

nukreipimas

branch(ing) operation

šakojimo operacija

brand

firminis ženklas // prekės ženklo atvaizdas

breadcrumb

naršymo kelias

breadth-first-search

paieška į plotį

break

pertraukimas

 

pertraukti

 

lūžis

break point

stabdos taškas

breakdown

gedimas

breaking news

karštos naujienos

breakpoint

stabdos taškas

breakpoint halt

kontrolinis stabdymas

bridge

tinklų tiltas

brightness

skaistis

bring forward

perkelti priekio link

bring in front of text

perkelti virš teksto

bring to back

perkelti į užnugarį

bring to front

perkelti į priekį

broadband cable

plačiajuostis kabelis

broadband connection

plačiajuostis ryšys

broadband network

plačiajuostis tinklas

broadcast

transliavimas

 

transliuoti

broadcast call

transliacinis sujungimas

broadcaster

transliuotojas

broken address

klaidingas adresas

broken hyperlink

klaidingas saitas

 

neveikiantis saitas

broken line

laužtė

broken link

neveikiantis saitas

browse

naršyti

 

peržiūrėti

 

parinkti

browser

naršyklė

 

peržiūra

 

naršymas

browsing by tabs

naršymas kortelėmis

browsing history

naršymo istorija

brush

teptukas

brush style

teptuko stilius

brute-force approach

jėgos metodas

BSD license

BSD licencija

bubble chart

rutulinė diagrama

bubble sort

rikiavimas burbulo metodu

buddy

pokalbių dalyvis // programoje „Pidgin“

buffer

buferis

buffer overflow

buferio perpildymas

buffer overrun

buferio perpildymas

buffer underrun

buferio ištuštėjimas

riktas

riktas

bug report

pranešimas apie riktą

build

darinys

 

sukurti

 

versija

build ID

darinio identifikatorius

builder

daryklė

building block

komponentas

building cable

vidaus kabelis

built-in

įtaisytas (-a)

built-in adapter

įtaisytasis adapteris

built-in pointing device

įtaisytasis manipuliatorius

built-in processor

įtaisytasis procesorius

built-in program

įtaisytoji programa

bulk

masinis

bulk copy

masinis kopijavimas

bulk eraser

masinis valytuvas

bulk export

masinis eksportas

bulk import

masinis importas

bulk load

masinis įkėlimas

bulk mail

masinis siuntimas

bulk order

masinis užsakymas

bullet

apvalus punkto ženklas

 

ženklelis

bullet style

ženklinimo stilius

bulleted list

suženklintasis sąrašas

bulletin board

elektroninė skelbimų lenta

bulletin board system

elektroninė skelbimų lenta

bulleting

ženklinimas

bulleting and numbering

ženklinimas ir numeravimas

bullets and numbering

ženklinimas ir numeravimas

bump map

reljefinis atvaizdas

bump mapping

reljefinis atvaizdavimas

bundled software

pridėtinė programinė įranga

burn

rašyti į kompaktinį diską

burning

rašymas į kompaktinį diską

burst

pliūpsninis (-ė)

 

pliūpsnis

burst mode

pliūpsninis siuntimas

bus

magistralė

bus bridge

magistralių tiltas

bus card

magistralės plokštė

bus conflict

magistralės konfliktas

bus mouse

magistralinė pelė

bus network

magistralinis tinklas

bus topology

magistralinė topologija

business

komercinis (-ė)

 

veikla

 

verslas

business card

vizitinė kortelė

business data

veiklos duomenys

 

verslo duomenys

business game

komercinis lošimas

 

komercinis žaidimas

business plan

veiklos planas

 

verslo planas

busy

užimtas (-a)

busy condition

užimtumo būsena

button

klavišas // pelės

 

mygtukas

buttonbar

mygtukų juosta

by default

numatytas (-a), įprastas (-a)

 

numatytai, įprastai

bypass bass

išjungti žemus tonus

bypas trash

apeiti šiukšlinę // šalinti galutinai

bypass treble

išjungti aukštus tonus

byte

baitas

byte by byte

pabaičiui

byte code

baitinis kodas

byte computer

baitinis kompiuteris

byte multiplexing

baitinis tankinimas

byte operation

baitinė operacija

byte order

baitų eiliškumas

byte order mark

baitų eiliškumo ženklas

byte ordering

baitų eiliškumas

byte reversal

baitų apgręžimas

bytecode

baitinė programa

byte-organized computer

baitinis kompiuteris

byte-oriented computer

baitinis kompiuteris

byte-oriented protocol

baitinis protokolas

bytewise

baitinis (-ė)

bytewise operation

baitinė operacija


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z