Anglų

Lietuvių

QA

kokybės užtikrinimas

QA service

kokybės tarnyba

QR code

kvadratinis kodas

QR code generator

kvadratinio kodo generatorius

QR code reader

kvadratinio kodo skaitytuvas

QR code scanner

kvadratinio kodo skaitytuvas

quad arrow

keturkryptė rodyklė

qualified name

patikslintasis vardas

 

sudėtinis vardas

quality assurance

kokybės užtikrinimas

quantity

kiekis

quasi-language

kvazikalba

query

užklausa

query language

užklausų kalba

query pattern

užklausos modelis

query type

užklausos tipas

queue

eilė

queuing

eiliškumas

quick copy

spartusis kopijavimas

quick format

spartusis disko ženklinimas

quick launch

sparčioji paleistis

quick search

sparčioji paieška

quick view

sparčioji peržiūra

quit

baigti

quiz

viktorina

 

apklausa

quote

citata

quoted string

eilutė tarp kabučių

quoted text

cituojamas tekstas

quotes

kabutės // lietuviškos „ “

quotient register

dalmens registras

QWERTY keyboard

QWERTY klaviatūra

QWERTY layout

QWERTY klaviatūra

QWERTZ keyboard

QWERTZ klaviatūra

QWERTZ layout

QWERTZ klaviatūra


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z