Anglų

Lietuvių

valid

tinkamas

 

galiojantis (-i)

valid data

tinkami duomenys

valid HTML document

galiojantis HTML dokumentas

validate

patikrinti

validation

patikra

validation rule

patikros taisyklė

validation service

patikros tarnyba

validation suite

patikros testų rinkinys

value

reikšmė // parametro, kintamojo

 

vertė // prekės, dolerio

value assignment

reikšmės priskyrimas // kintamajam

value axis

reikšmių ašis

variable

kintamasis

variable address

kintamojo adresas

variable char width

kintamas rašmenų plotis

variable declaration

kintamųjų aprašas

variable initialization

kintamųjų inicijavimas

variable length field

kintamo ilgio laukas

variable value

kintamojo reikšmė

variable width

įvairiaplotis // šriftas

vblog

vaizdo tinklaraštis

vCard

elektroninė vizitinė kortelė

VCD

vaizdadiskis

VDSL

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

vector

vektorinis (-ė)

 

vektorius

vector computer

vektorinis kompiuteris

vector font

vektorinis šriftas

vector graphics

vektorinė grafika

vector graphics editor

braižyklė

vector graphics processor

braižyklė

vector image

vektorinis paveikslas

vector processor

vektorinis procesorius

vendor

pardavėjas

 

tiekėjas

verification

tikrinimas

 

verifikavimas // programos

verify

patikrinti

 

verifikuoti // programą

version

versija

version control

versijų tvarkymas

version stamp

versijos žyma

vertical

vertikalus (-i)

vertical alignment

vertikalioji lygiuotė

vertical application

specializuota programa

vertical bar

vertikalusis brūkšnys // |

vertical center

vertikalioji centruotė

vertical central alignment

vertikalioji centrinė lygiuotė

vertical cloud

vertikalioji debesija

vertical definition

vertikalioji skiriamoji geba

vertical line

vertikalė

vertical menu

vertikalusis meniu

vertical portal

specializuotas portalas

vertical resolution

vertikalioji skiriamoji geba

vertical scaling

vertikalusis išplėtimas

vertical scan frequency

kadrų dažnis

vertical scan rate

kadrų dažnis

vertical scrollbar

vertikalioji slankjuostė

vertical tab

vertikalaus tabuliavimo ženklas

vertical tabulation character

vertikalaus tabuliavimo ženklas

very high speed digital subscriber line

didelio pralaidumo skaitmeninė abonento linija

very large scale integration

labai didelė integracija

video

vaizdinis

 

vaizdo įrašas

video adapter

vaizdo adapteris

video blog

vaizdo tinklaraštis

video buffer

vaizdo atmintis

video camera

vaizdo kamera

video card

vaizdo adapteris

 

vaizdo plokštė

video CD

vaizdadiskis

video clip

vaizdo iškarpa

video compression

vaizdų glaudinimas

video data

vaizdiniai duomenys

video driver

vaizdo tvarkyklė

video editing

vaizdajuostės montavimas

 

vaizdų apdorojimas

video editor

vaizdų rengyklė

video file

vaizdo failas

video game

vaizdo žaidimas

video game console

vaizdo žaidimų pultas

video game controller

vaizdo žaidimų manipuliatorius

video look-up table

ekrano spalvų lentelė

video memory

vaizdo atmintis

video playback

įrašo peržiūra

video player

vaizdų rodytuvas

 

vaizdo leistuvas

 

vaizdo leistuvė

video projector

vaizdo projektorius

video RAM

vaizdo atmintis

video server

vaizdų serveris

video signal

vaizdo signalas

video tape

vaizdajuostė

video window

vaizdų langas

videoblog

vaizdo tinklaraštis

videobroadcasting

vaizdų transliavimas

videoconferencing

vaizdo konferencija

videodisk

vaizdadiskis

videophone

vaizdo telefonas

video record

vaizdo įrašas

videotape

vaizdajuostė

view

rodyti

 

peržiūra

 

peržiūrėti

 

rodinys

 

rodymas

viewer

žiūryklė

virtual

virtualus (-i)

virtual address

virtualusis adresas

virtual circuit

virtualusis ryšys

virtual community

virtualioji bendruomenė

virtual connection

virtualusis ryšys

virtual device

virtualusis įrenginys

virtual device driver

virtualioji įtaisų tvarkyklė

virtual folder

virtualusis aplankas // Windows

virtual directory

virtualusis aplankas // Windows

virtual disk

virtualusis diskas

virtual LAN

virtualusis vietinis tinklas

virtual learning environment

virtualioji mokymosi aplinka

virtual local area network

virtualusis vietinis tinklas

virtual machine

virtualioji mašina

virtual memory

virtualioji atmintis

virtual path

virtualusis kelias

virtual printer memory

virtualioji spausdintuvo atmintis

virtual private network

virtualusis privatusis tinklas

virtual reality

virtualioji realybė

virtual reality modelling language

virtualiosios realybės modeliavimo kalba // kalba VRML

virtual screen

virtualusis ekranas

virtual server

virtualusis serveris

virtual storage

virtualioji atmintis

virus

virusas

virus base

virusų bazė

virus protection

apsauga nuo virusų

virus scanner

antivirusinė programa

virus signature

viruso kodas

visible data

matomieji duomenys

visited page

aplankytas tinklalapis

visual programming

vaizdinis programavimas

 

vizualusis programavimas

visualization

vizualizavimas

VLAN

virtualusis vietinis tinklas

VLE

virtualioji mokymosi aplinka

vlog

vaizdo tinklaraštis

vocabulary

žodynas

vocoder

balso kodekas

voice codec

balso kodekas

voice coder

balso kodekas

voice communication

balsinis ryšys

voice control

valdymas balsu

voice input

įvedimas balsu

voice mail

balso paštas

voice navigation

naršymas balsu

voice playback

įrašo perklausa

void

anuliuoti

 

tuščias

VoIP

interneto telefonija

volatile memory

neišliekamoji atmintis

volume

garsis

 

tomas

volume control

garsumo reguliavimas

volume label

tomo vardas

voxel

erdvės elementas

VPN

virtualusis privatusis tinklas

VR

virtualioji realybė

VRML

virtualiosios realybės modeliavimo kalba

vulgar fraction

paprastoji trupmena

vulnerability

pažeidžiamumas

VxD

virtualioji įtaisų tvarkyklė

VXD

virtualioji įtaisų tvarkyklė


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z