Anglų

Lietuvių

g11n

globalizacija

gain

pelnas

 

išlošis

 

stiprinimas

 

stiprinimo koeficientas

gallery

galerija

galvanic cell

galvaninis elementas

game

lošimas

 

lošti

 

žaidimas

 

žaisti

game cheat

sukčiavimas žaidime

game paddle

žaidimų pultas

game port

žaidimų prievadas

gamepad

žaidimų pultas

gameport

žaidimų prievadas

gamification

žaidybinimas

gap

spraga

 

tarpas

garbage

šiukšlės

garbage collection

šiukšlių rinkimas

garbage collector

šiukšlių rinktuvė

gate

loginis elementas

gateway

tinklų sietuvas

gateway computer

sietuvinis kompiuteris

gather

rinkti // informaciją

gender changer

invertavimo jungtis

general

bendras (-a)

 

įprastas (-a)

 

normalus (-i)

general purpose computer

universalusis kompiuteris

generality

universalumas

generalize

apibendrinti

generate

generuoti

generation

karta // kompiuterių, programų

 

generavimas

generator

generuoklė // programa

 

generatorius

generic

bendras (-a)

 

bendrinis (-ė)

 

daugybinis (-ė)

generic class

daugybinė klasė

generic error message

daugybinis pranešimas apie klaidą

generic function

daugybinė funkcija

generic icon

daugybinė piktograma

generic parameter

daugybinis parametras

genuine

autentiškas

geographic data

geografiniai duomenys

geometric shape

geometrinė figūra

geospatial data

geografiniai duomenys

gesture

gestas

gesture recognition

gestų atpažinimas

get

gauti

getting help

naudojimasis žinynu

getting start

darbo pradžia

getting started

darbo pradžia

GIF file

GIF failas

gigabit (Gb)

gigabitas

gigabyte (GB)

gigabaitas

gigaflop

milijardas operacijų per sekundę

gilt translation

juodraštinis vertimas

glare filter

ekrano filtras

glitch

triktis

global

globalus (-i)

 

visuotinis (-ė)

global area network (GAN)

visuotinis tinklas

global command key

komandos klavišas

global name

globalusis vardas

global positioning system

GPS sistema

global variable

globalusis kintamasis

globalization

globalizacija

glossary

aiškinamasis žodynas

glossy

blizgus (-i)

glyph

glifas

GMT

pasaulinis laikas, Grinvičo laikas

GNU general public license

GPL licencija

GNU GPL

GPL licencija

GNU lesser general public license

LGPL licencija

GNU LGPL

LGPL licencija

go back

atgal

go forward

pirmyn

go offline

atsijungti

go online

prisijungti

go to

eiti į

 

pereiga

go to statement

nukreipimo sakinys // programavime

goal

tikslas

goal-driven

tikslų valdomas

golden ratio

aukso pjūvis

Google

guglas, sistema „Google“

googling

guglinti

Gopher

goferis // paieškos sistema

gothic font

gotiškasis šriftas

goto

eiti į // programavime

goto statement

nukreipimo sakinys // programavime

GPS

GPS sistema

 

vietos nustatymo sistema

GPS receiver

GPS imtuvas

 

vietos nustatymo imtuvas

gradient

gradientas

gradient brush

gradientinis teptukas

grammar

gramatika

grammar checker

gramatikos tikrintuvė

grammar form

gramatinė forma

grammatical error

gramatikos klaida

granularity

granuliuotumas

graph

grafas

graphic

grafinis (-ė)

graphic character

rašmuo

graphic display

grafinis monitorius

graphic document

grafinis dokumentas

graphic file

grafikos failas

graphic interface

grafinė sąsaja

graphic monitor

grafinis monitorius

graphic user interface

grafinė sąsaja

graphical

grafinis (-ė)

graphical character

rašmuo

graphical chart

grafikas

graphical display

grafinis monitorius

graphical monitor

grafinis monitorius

graphical smiley

grafinis jaustukas

graphical user interface

grafinė sąsaja

graphics

grafika

graphics accelerator

grafikos spartintuvas

graphics adapter

grafinis adapteris

graphics card

grafikos plokštė

graphics character

pseudografikos ženklas

graphics coprocessor

grafikos koprocesorius

graphics editor

grafikos rengyklė

graphics mode

grafinė veiksena

graphics processor

grafikos rengyklė

graphics terminal

grafikos terminalas

graphics viewer

grafikos žiūryklė

grave

gravis

 

kairinis kirtis

grave accent

kairinis kirtis

gray

pilkas (-a)

gray balance

pilkumo balansas

gray button

neveiksnus mygtukas

Gray code

Grėjaus kodas

gray key

pilkasis klavišas

grayscale

pilkumo tonas

greater-than-sign

ženklas daugiau // >

greek alphabet

graikų kalbos abėcėlė

green

žalia // spalva

Gregorian calendar

Grigaliaus kalendorius

grey

pilkas (-a)

greyscale

pilkumo tonas

grid

išteklių tinklas

 

tinklelis

grid settings

tinklelio nuostatos

gridline

tinklelio linija

gridlines

tinklelis

group

grupuoti

 

grupė

group address

grupinis adresas

group by sort key

grupuoti pagal rikiavimo raktą

group by threads

grupuoti pagal gijas

group columns

grupuoti stulpelius

group key

grupinis raktas

group messages

laiškų grupavimas

group owner

grupės šeimininkas

group policy

grupės taisyklės

group rows

grupuoti eilutes

group sheets

skaičiuoklės lakštų grupavimas

group-box control

valdiklių grupė

groupware

grupinė įranga

grown-up mode

veiksena suaugusiems

grow selection

padidinti išranką

GSM

pasaulinė mobiliojo ryšio sistema, GSM sistema

GSM system

pasaulinė mobiliojo ryšio sistema, GSM sistema

guard

saugoti

 

saugiklis

guarded command

saugomoji komanda

guess

spėjimas

 

spėti

guest

svečias

guest account

svečio paskyra

GUI

grafinė sąsaja

guide

gairė

 

vadovas // knyga

 

vadovauti

 

orientyras

guideline

gairė

guillemets

laužtinės kabutės // « »

gutter

protarpis tarp puslapio skilčių

 

įrišimo paraštė


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z