Anglų

Lietuvių

kanji

kandži

katakana

katakana

Kb

Kb // kilobitas

KB

KB // kilobaitas

KBS

žiniomis grindžiama sistema

keep

laikyti

keep lines together

neskaidyti pastraipos

keep original formating

išlaikyti originalų formatavimą

keep with next

neatskirti nuo paskesnio

KEK

raktų šifravimo raktas

Kermit

protokolas „Kermit“

kernel

branduolys

kerning

rašmenų sanglauda

key

klavišas

 

raktas

key assignment

klavišų priskyrimas

key code

klavišo kodas

key drive

atmintukas

key encryption key

raktų šifravimo raktas

key frame

bazinis kadras

key legend

užrašas ant klavišo

key repeat delay

ženklo kartojimo delsa

key repeat rate

ženklo kartojimo dažnis

key ring

raktinė

keyboard

klaviatūra

keyboard accelerator

prieigos klavišas

keyboard buffer

klaviatūros buferis

keyboard editing section

klaviatūros redagavimo sritis

keyboard event

klaviatūros įvykis

keyboard layout

klaviatūros klavišų išdėstymas

 

klaviatūra

keyboard lockout

klaviatūros blokavimas

keyboard message

klaviatūros pranešimas

keyboard state

klaviatūros būsena

keyboard status

klaviatūros būsena

keyboard trainer

klaviatūros treniruoklė

key-encryption key

raktų šifravimo raktas

keyframe

bazinis kadras

keyring

raktinė

keyring file

raktinės failas

keystroke

klavišo paspaudimas

keyword

raktažodis

 

bazinis žodis // programavimo kalbose

 

reikšminis žodis

kilobaud

kilobodas

kilobit

kilobitas // Kb

kilobyte

kilobaitas // KB

kinetic interface

kinetinė sąsaja

kiosk

viešasis terminalas

kiosk printer

viešojo terminalo spausdintuvas

kit

priemonių komplektas

knowledge

žinios

knowledge base

žinių bazė

knowledge engineer

žinių inžinierius

knowledge engineering

žinių inžinerija

knowledge representation

žinių vaizdavimas

knowledge technology

žinių technologija

knowledge web

žinių saitynas

knowledge-based system

žiniomis grindžiama sistema

known issue

žinoma problema


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z