Anglų

Lietuvių

Wagner code

Vagnerio kodas

wait state

laukimo būsena

waiting time

laukimo laikas

wallet

slaptažodinė

wallet size

kišeninis

wallpaper

darbalaukio fonas

WAN

platusis tinklas

WAP

WAP protokolas

wareless LAN

vietinis belaidis tinklas

warez

nelegali programinė įranga

warm boot

paleidimas neišjungus

warm reboot

paleidimas neišjungus

warning

dėmesio

 

įspėjimas

watch

stebėti

 

stebimoji reikšmė

watched cell

stebimasis langelis

watched thread

stebimoji gija

waterfall localisation

stangrusis lokalizavimas

waterfall programming

stangrusis programavimas

wefie

grupinukė

watermark

vandenženklis

wave

banga

wave line

banguotoji linija

wave table synthesis

bangų lentelės sintezė

wavy

skleidimas bangomis

wavy horizontal lines

skleidimas horizontaliomis linijomis

weak password

nepatikimas slaptažodis

wearable computer

dėvimasis kompiuteris

web

saitynas

web 2

antrosios kartos saitynas

web 2.0

antrosios kartos saitynas

web address

tinklalapio adresas

web analytics

saityno analitika

web based

internetinis

web bot

interneto robotas

web cache

saityno podėlis

web camera

internetinė vaizdo kamera

web channel

saityno pokalbių kanalas

web chat room

saityno pokalbių kanalas

web crawler

saityno peržiūros robotas

 

interneto robotas

web editor

tinklalapių rengyklė

web feed

sklaidos kanalas

web layout

tinklalapio maketas

web lithuanization

saityno lietuvinimas

web location

tinklavietė

web page

tinklalapis

web page address

tinklalapio adresas

web page body

pagrindinė tinklalapio dalis

web page head

tinklalapio antraštė

web page redirection

tinklalapio peradresavimas

web page rendering

tinklalapio atvaizdavimas

web page title

tinklalapio pavadinimas

web platform

saityno platforma

web publishing

publikavimas internete

web server

saityno serveris

web service

saityno paslauga

web site

svetainė

web site localization

svetainės lokalizavimas

web slice

tinklalapio skiltis

web spider

interneto robotas

web statistics

svetainės lankymo statistika

web surfer

saityno naršytojas

 

internautas

web telephony

saityno telefonija

web television

internetinė televizija

web-based application

internetinė programa

web-based survey

internetinė apklausa

web2

antrosios kartos saitynas

web2.0

antrosios kartos saitynas

web3

trečiosios kartos saitynas

web3.0

trečiosios kartos saitynas

webcam

internetinė vaizdo kamera

webcasting

transliavimas internetu

webfeed

sklaidos kanalas

webinar

internetinis seminaras

weblog

tinklaraštis

webmail

saityno paštas

webmaster

svetainės administratorius

webmistress

svetainės administratorė

webpage

tinklalapis

website

svetainė

weekday

savaitės diena

 

savaitės darbo diena // nuo pirmadienio iki penktadienio

weekly

kas savaitę

 

savaitinis

weight

storis // linijos

 

svoris // daikto

welcome

sveiki! // programa sveikina mus

well-formed

taisyklingas

well-formed document

teisyklingas dokumentas

what's this

kas tai

while loop

sąlyginis ciklas

while statement

sąlyginio ciklo sakinys

white box

baltoji dėžė

white box testing

baltosios dėžės testavimas

white

balta // spalva

white list

baltasis sąrašas

white noise

baltasis triukšmas

white space

matomas tarpas

whitespace

matomas tarpas

white space between pages

tarpas tarp puslapių

whiteboard

interaktyvioji lenta

whole

visas

whole number

sveikasis skaičius

wide area network (WAN)

platusis tinklas

wide character string

plačioji eilutė

widget

valdiklis

widget engine

valdiklio variklis

widow control

liekšių tvarkymas

widow line

keliamoji eilutė

widow/orphan control

pastraipos skaidymas

width

plotis

WiFi

vietinis belaidis tinklas

WiFi hotspot

saitvietė // sin. belaidės prieigos taškas

Wi-Fi network

belaidis tinklas

wiki

vikis

wiki software

vikio programinė įranga

Wikipedia

Vikipedija

wildcard

pakaitos simbolis

winchester disk

standusis diskas

window

langas

window indicator

lango ženklelis

window manager

langų tvarkytuvė

window title

lango antraštė

windowing environment

langų aplinka

Windows-based

vindausinis (-ė)

Windows-based application

vindausinė programa

windows environment

langų aplinka

wire communication

laidinis ryšys

wired connection

laidinis ryšys

wired local network

laidinis tinklas

wire-free communication

belaidis ryšys

wireless

belaidis (-ė)

wireless communication

belaidis ryšys

wireless connection

belaidis ryšys

wireless device

belaidis įtaisas

wireless display

belaidis monitorius

wireless internet

mobilusis internetas

wireless keyboard

belaidė klaviatūra

wireless local area network

vietinis belaidis tinklas

wireless monitor

belaidis monitorius

wireless mouse

belaidė pelė

wireless network

belaidis tinklas

wireless telephony

belaidė telefonija

wireless web

mobilusis internetas

wizard

vediklis

WLAN

vietinis belaidis tinklas

word

žodis

word boundary

žodžio riba

word count

ženklų apskaita

word generator

žodžių generatorius

 

rašyklė, tekstų rengyklė

word spacing

protarpis tarp žodžių

word wrap

teksto skaidymas į eilutes

wordart

puošybinis tekstas

work directory

aktyvus katalogas

work offline

darbas neprisijungus

workbook

skaičiuoklės knyga

workbook protection

skaičiuoklės knygos apsauga

workflow

darbo eiga

workgroup

darbo grupė

working directory

darbinis aplankas

working directory

darbinis aplankas

worksheet

skaičiuoklės lakštas

worksheet protection

skaičiuoklės lakšto apsauga

workspace

darbo sritis

workstation

kompiuterizuota darbo vieta

world wide

pasaulinis (-ė)

 

visuotinis (-ė)

World Wide Web

saitynas

worm

virusas

 

kirminas

wrap

apgaubti

wrap arround

apgaubti // tekstu

wrap text

skaidyti tekstą

wrapper

įdėklas

wrapping style

apgaubimo stilius

write

rašyti, įrašyti

write error

rašymo klaida

write privileges

rašymo teisė

write protected

apsaugotas (-a) nuo rašymo

write protection

apsauga nuo rašymo

write statement

rašymo sakinys

write-back cache

rašymas per podėlį

write-through cache

rašymas ir į podėlį

writing system

rašto sistema

WWW

saitynas

www address

tinklalapio adresas

WYSIWYG

ką matau, tą gaunu


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z