Anglų

Lietuvių

x-axis

x ašis

xerography

kserografija

XML

XML kalba

x-reference listing

kryžminių nuorodų spaudinys

XSL

XSL kalba

XUL

XUL kalba

XY chart

taškinė diagrama


~ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z